Logo Universiteit Leiden.

nl en

Frans 2

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ook aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben om zonder problemen te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Taal
Frans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A1.1
Doelniveau
A1.2
Startdata
September, februari, mei (semi-intensief)
Instructietaal
Frans/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Inschrijving en programma Frans 2 in Leiden en Den Haag

Deze cursus wordt aangeboden op locatie in Leiden en Den Haag.
De inschrijving voor de cursus in Den Haag staat uitsluitend open voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden.

Cursusbeschrijving

De cursus Frans 2 is een beginnerscursus. Na het volgen van deze cursus kan de cursist op eenvoudige wijze communiceren over enkele onderwerpen uit het dagelijkse leven en eenvoudig gesproken teksten over  alledaagse onderwerpen op radio en televisie in grote lijnen begrijpen. Daarnaast zal de cursist in staat zijn korte en eenvoudige teksten te lezen en te schrijven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wonen, eten en drinken, beroepen, vrijetijdsbesteding. Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het Franse leven en de Franse gewoonten.

De cursist bestudeert de elementaire grammatica en vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context. Tijdens de lessen zal het Frans in principe de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een mondelinge/schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Denyer e.a., Version Originale 1, A1, Méthode de français, Livre de l'élève + Cahier d'exercices. ISBN 9789460301667 + ISBN 9789460301841
  • M. Grégoire, Grammaire progressive du français  A1 niveau débutant 3e édition. ISBN 9789054514657
  • M. Grégoire, Grammaire progressive du français  A1 niveau débutant 3e édition, Corrigés.  ISBN 9789054514725

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim vantevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

U kunt aan deze cursus deelnemen indien u bij het Academisch Talencentrum de cursus Frans 1 heeft gevolgd. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie