Logo Universiteit Leiden.

nl en

Startgesprek

Voer een startgesprek met het pleegkind voordat het voor het eerst in je klas komt. Wat bespreek je in het startgesprek?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Uitleg aan klasgenoten

Vraag altijd aan het kind of de klasgenoten mogen weten dat hij/zij in een pleeggezin woont. Sommige kinderen willen hier graag over vertellen in de klas, andere kinderen liever niet.

Plek in de klas

Veel pleegkinderen hebben een voorkeur voor een bepaalde plek in de klas. Zo vinden kinderen met hechtingsproblemen of een laag zelfvertrouwen een plek helemaal vooraan vaak niet prettig. Het kan hen een onveilig gevoel geven door niet te weten wat er achter ze gebeurt en dat kan vervolgens concentratieproblemen opleveren.

Juist door mogelijke problemen met hechting is het voor andere pleegkinderen juist prettig om wél dicht bij de leerkracht te zitten. Je kunt het kind op die manier snel wat extra aandacht geven.

Meebeslissen

Als het mogelijk is, overleg dan met het pleegkind wat zijn/haar plek in de klas wordt. In het leven van pleegkinderen wordt veel besloten buiten hen om, daarom is het fijn als ze toch ergens over mee mogen beslissen. Weten waar je gaat zitten geeft bovendien een stukje veiligheid, iets waar pleegkinderen veel behoefte aan hebben.

Hoe noem je de pleegouders?

Bespreek met het kind hoe hij/zij de pleegouders noemt: mama, of bij voornaam? Dit voorkomt een hoop verwarring!

Deze website maakt gebruik van cookies.