Logo Universiteit Leiden.

nl en

Gezag

Belangrijk om te weten: wie oefent het gezag uit over het kind?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Wat is gezag?

Ieder kind in Nederland staat onder gezag. Wie het gezag uitoefent over een kind is beslissingsbevoegd en kan een kind o.a. voor een school inschrijven en toestemming geven voor (medische) behandelingen. Voor meer informatie over gezag in het algemeen, zie ook de leestips onderaan deze pagina.

Gezag bij pleegkinderen

Bij pleegkinderen ligt het gezag meestal bij de ouders of de gecertificeerde instelling, en niet bij de pleegouders., dus houd deze informatie up to date.

Ook al woont een pleegkind niet meer bij zijn/haar ouders, het is mogelijk dat de ouders wel nog het gezag uitoefenen over hun kind. Bij belangrijke beslissingen moet er dus contact met de ouders opgenomen worden om toestemming te verkrijgen.

Soms besluit de kinderrechter dat het gezag van de ouders beëindigd moet worden, bijvoorbeeld als er sprake is van kindermishandeling. Bij een dergelijke gezagsbeëindigende maatregel komt het gezag bij een gecertificeerde instelling te liggen. Deze instantie wijst een voogdijwerker aan voor de daadwerkelijke uitvoering van het gezag. Deze persoon mag dan toestemming geven bij belangrijke beslissingen.

Pleegouders oefenen niet vaak het gezag uit over hun pleegkind. Het kan wel, in het geval van pleegoudervoogdij.

Blijf updaten

Pleegzorg is geen stabiele situatie, er kan veel veranderen zo ook over gezag. Soms wijzigt het gezag gedurende een plaatsing, dus houd deze informatie up to date.

Deze website maakt gebruik van cookies.