Logo Universiteit Leiden.

nl en

Belangrijke instanties

Welke instanties op het gebied van pleegzorg zijn belangrijk voor een leerkracht?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Pleegzorginstantie

Er zijn in Nederland 29 organisaties die pleegzorg aanbieden (een overzicht vind je onderaan deze pagina). Het is belangrijk dat je weet welke organisatie de pleegzorg van het pleegkind in je klas regelt, want bij deze organisatie kun je terecht als er vragen zijn over dit kind.

Vaak heeft de pleegzorgwerker van de betreffende organisatie al contact met de school, maar je kunt als leerkracht ook zelf contact zoeken. Vraag bijvoorbeeld aan de pleegouders welke organisatie de pleegzorg in dit geval regelt. De pleegzorgwerker die het kind en het pleeggezin begeleidt is expert op het gebied van pleegzorg, kent de achtergrond van dit specifieke pleegkind, en kan je daarom helpen bij problemen.

Gecertificeerde Instelling

Ook de gecertificeerde instelling speelt een rol bij pleegzorg. Als school kun je met deze instelling te maken krijgen als zij het gezag uitoefent over het pleegkind. Er is dan een voogdijwerker aangesteld die beslissingsbevoegd is. Verder voert deze organisatie ook jeugdbeschermingsmaatregelen uit die worden opgelegd door de kinderrechter (bijvoorbeeld het beëindigen van het gezag van ouders).

Veilig thuis

Veilig thuis is de plek waar volwassenen en kinderen terecht kunnen met vragen over kindermishandeling. Ook is dit het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoedens van kindermishandeling kan contact op worden genomen met deze instantie.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft allerlei taken omtrent de bescherming van kinderen. In het geval van pleegzorg kan de Raad voor Kinderbescherming betrokken zijn geweest in het traject vóór de pleegzorgplaatsing. Als er een (acute) bedreiging is voor de veiligheid en ontwikkeling van een kind, kan deze instantie advies geven aan de rechter om een kind uit huis (en in een pleeggezin) te plaatsen.

Meer instanties

Er zijn natuurlijk meer instanties en professionals die betrokken zijn bij pleegzorg. Voor een compleet overzicht zie de verwijzingen hieronder.

Deze website maakt gebruik van cookies.