Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over het onderwijs

Het onderwijs en de kwaliteitszorg van het Pre-University College zijn op dezelfde manier georganiseerd als het andere onderwijs van de Universiteit Leiden. Dat betekent dat de colleges worden geëvalueerd door studenten en dat de vakken op universitair niveau worden gegeven.

Doelstelling van het onderwijs

Universitair onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid, ontwikkelt een kritische houding, stimuleert het creatief proces voor het verzinnen van oplossingen, geeft inzicht in het wetenschappelijk bedrijf (verwerven van kennis en kunde), en doet nadenken over de rol van wetenschap en wetenschapper in de maatschappij.

Kwaliteitszorg en onderwijsevaluatie

Het PRE-onderwijs is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door docenten van de universiteit in samenwerking met medewerkers van het ICLON en met vwo-docenten. De kwaliteit van het onderwijs van het Pre-University College wordt via verschillende lijnen bewaakt, zowel voorafgaande aan als na afloop van het onderwijs. Na de afsluiting van ieder blok wordt het onderwijs geëvalueerd met de PRE-studenten en de docenten aan de hand van een evaluatie op Brightspace. Deelname aan deze evaluatie is verplicht: het voor een blok behaalde cijfer wordt niet vrijgegeven voordat de evaluatie is ingevuld. De uitslag hiervan wordt besproken met de opleidingsadviescommissie die bestaat uit de blokcoördinatoren en PRE-studenten, waarna door de dean wordt vastgesteld of het onderwijs eventueel aanpassingen nodig heeft.

Niveaus

De Universiteit Leiden heeft voor haar bacheloronderwijs vier niveaus ingevoerd: 100, 200, 300 en 400. Hierbij is het niveau 100 het startniveau voor een bacheloropleiding. Voor niveau 200 wordt kennis op niveau 100 verondersteld, enzovoort. Het onderwijs van het Pre-University College is op universitair niveau. Het niveau per blok staat bij de onderwijsbeschrijvingen vermeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.