Logo Universiteit Leiden.

nl en

Daedalus workshop: Quantum Mechanica voor beginners

  • Erik Kleiss
Datum
donderdag 6 juni 2019
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

We leggen enkele basisprincipes van de quantummechanica uit zoals het deeltjes- en golf-karakter van materie en straling, de constante van Planck, de verklaring van de discrete energieniveaus van electronen , de onzekerheidsrelaties van Heisenberg, de Schrödinger vergelijking. We leggen ook uit hoe deze QM eigenaardigheden de waarneembare natuurkunde bepalen, zoals spectraallijnen, het Periodiek Systeem van de elementen, het Zeeman effect, en andere zaken van sterrenkundig belang. Een beetje wiskundige kennis is handig maar geen vereiste. We kunnen het gebruik van natuurkundige formules natuurlijk niet vermijden en die worden uitgelegd, maar ingewikkeld rekenwerk is er niet bij. Begrip van de concepten is belangrijker dan details. Het is de bedoeling dat na deze workshop bijvoorbeeld het lezen van populair-wetenschappelijke artikelen en begrijpen van lezingen makkelijker wordt.

We stellen het op prijs als U even laat weten aanwezig te zullen zijn via daedalus.leiden@gmail.com

Voor meer informatie over Platform Daedalus

Deze website maakt gebruik van cookies.