Logo Universiteit Leiden.

nl en

Molecular Science & Technology

Tijdens de studie Molecular Science & Technology leren studenten te werken aan schonere en efficiëntere processen en worden zij opgeleid om nieuwe technologieën te ontwikkelen als antwoord op de uitdagingen van de toekomst: de groeiende vraag naar nieuwe producten en milieuvriendelijke processen. Bij deze studie staat de molecuul centraal: hoe reageren moleculen met elkaar en hoe kunnen de structuur en eigenschappen beïnvloedt worden? De gastlessen van deze opleiding geven een goede indruk van het interdisciplinaire karakter van de studie Molecular Science & Technology.

In de komende tientallen jaren zullen we een significante verandering moeten bewerkstelligen in de manier waarop we met de bronnen van onze planeet omgaan, met name met betrekking tot fossiele brandstoffen en duurzame energie. Lees verder...

Verf  bestaat uit plantaardige oliën en kleurstoffen, maar bevat daarnaast nog heel veel andere verbindingen die belangrijk zijn. Lees verder...

Zware metalen zijn essentieel voor het leven, en niet alleen schadelijk voor ons milieu zoals uit veel krantenberichten blijkt. Zware metalen zijn bruikbaar als medicijn of kunnen juist ingezet worden om te komen tot een schoner milieu. Lees verder...

Of het nu gaat om medicijnen, het nylon in je shirt of groene waterstof, veruit de meeste chemicaliën worden geproduceerd met behulp van katalysatoren. Dit gebeurt dan ook op enorme schaal: Wereldwijd worden jaarlijks tientallen miljarden tonnen aan chemicaliën omgezet via katalytische processen. In deze gastles laat de gastlesdocent zien hoe zulke processen werken op moleculair niveau. Lees verder...

Deze website maakt gebruik van cookies.