Logo Universiteit Leiden.

nl en

Oude Nabije Oosten-studies

Tijdens de opleiding Oude Nabije Oosten-studies verdiepen studenten zich in de gebieden rond de Middellandse Zee: van het oude Egypte, Syrië en Babylonië (Irak) tot aan Griekenland en Italië. Zij bestuderen de cultuur, religie, literatuur, landbouw, handel en architectuur. Onderstaande gastlessen geven een goede indruk van de veelzijdigheid van deze studie.

Het volk Israël leefde te midden van vele volken, waaronder de Babyloniërs en Assyriërs, en nam op haar eigen(zinnige) wijze deel aan de cultuur van het Oude Nabije Oosten. Aan de verhalen over het ontstaan van de wereld, de schepping van de mens en de oergeschiedenis is heel goed zichtbaar hoe Israël als het ware in discussie ging met de Babyloniërs en Assyriërs. Lees verder...

In het Oude Mesopotamië zijn veel kleitabletten vol met informatie over het dagelijks leven van de Mesopotamiërs (Babyloniërs en Assyriërs) gevonden. Godsdienst speelde een grote rol in hun leven. Dankzij de kleitabletten en opgravingen weten wij tamelijk veel van hun godsdienst, van hun houding ten opzichte van goden en hun gedachten over het lot. Lees verder...

Hoewel de bestuurstaal van het ambtelijk apparaat in Grieks-Romeins Egypte Grieks was bleef het inheemse Egyptische schrift – het demotisch (volksschrift) – gedurende al die tijd in gebruik, ook voor officiële stukken. Lees verder...

Het oude Nabije Oosten is de bakermat van de Europese muziek. De Mesopotamiërs (Babyloniërs en Assyriërs) hadden een uitgebreide muziekcultuur en muziekterminologie. Op kleitabletten hebben zij daarover het één en ander opgeschreven. Lees verder...

Dankzij de houdbaarheid van kleitabletten, zelfs van de schooltabletten die gebruikt werden om te leren schrijven, zijn we goed op de hoogte van het lesprogramma van de Oud-Babylonische school van ± 1800 voor Christus. Lees verder...

In het oude Mesopotamië (Babylonië-Assyrië) vind je de oorsprong van veel takken van wetenschap: b.v. wiskunde, astronomie, medicijnen, lexicografie en taalkunde. Ook hebben de Mesopotamiërs een ‘wetenschap' gemaakt van de voorspellingskunst van het kijken in de ingewanden van offerdieren. Lees verder...

Deze website maakt gebruik van cookies.