Logo Universiteit Leiden.

nl en

Griekse en Latijnse taal en cultuur

Studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur onderzoeken alle aspecten van de Griekse en Romeinse oudheid. Zij verdiepen zich in de twee talen en de opbouw hiervan, zij vertalen teksten en zij bestuderen en analyseren de literatuur en cultuur. De gastlessen van deze opleiding geven de leerlingen een indruk van de verschillende facetten van de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Caesar’s Bellum Gallicum  is, zoals bekend, een tekst waarmee Caesar zijn eigen carrière wilde opstarten. Lees verder...

Hoe ver mag een advocaat gaan om een rechtszaak te winnen? Voor Cicero lijkt het antwoord te zijn: best ver. Met een bespreking van enkele passages uit zijn redevoeringen laat deze gastles zien met welke verschillende middelen Cicero zijn publiek probeert te overtuigen van zijn gelijk. Lees verder...

In de Oden van Horatius of de elegieën van Propertius wordt de stad Rome gepresenteerd als een baken van vrede, terwijl de Satiren van Juvenalis of de epigrammen van Martialis juist een vieze, rumoerige en schandelijke kant van de stad laten zien. Lees verder...

In het Leids Papyrologisch Instituut bevinden zich 5 wastabletjes die samen een compleet wastafel-schoolschrift vormen. Het stamt uit ongeveer 350 na Chr. De gastles zal beginnen met een korte inleiding over schrijfmateriaal in de oudheid, in het bijzonder wastabletten. Lees verder...

In de oudheid schreef men op papyrus. Dat materiaal was erg vergankelijk, behalve in een heel droog klimaat. In de Egyptische woestijn zijn vele beschreven papyri gevonden, waarvan de meeste uit de periode waarin in Egypte Grieks werd geschreven, tussen ca. 700 voor Chr. en 800 na Chr. Lees verder...

In dit college wordt de vraag behandeld in hoeverre Ovidius een politieke dichter was, i.e. een dichter die zich in zijn teksten met het heersende systeem in Rome (de heerschappij van Augustus) uiteenzette. Lees verder...

Ter voorbereiding van een schoolreis naar Rome zal de docent in dit college kijken hoe dichters in de oudheid het moment van een (toeristisch) Rome-bezoek ensceneren. Lees verder...

De gedichten van Ovidius en Vergilius worden gezien al de beste in hun soort. Maar waarom is dat zo? En heeft men er altijd zo over gedacht? Lees verder...

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie