Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wie ben ik?

in het deelproject 'Wie ben ik?' verkennen jongeren op weekendscholen hun ‘binnenwereld’. Met hulp van wetenschappers gaan de jongeren antwoorden zoeken op de vragen als ‘hoe we worden wie we zijn?’ en ‘welke verschillende levenspaden kunnen we bewandelen?’

Jongeren leren met een wetenschappelijke bril te kijken naar alledaagse persoonlijke situaties en ervaringen. Daarnaast worden ze uitgedaagd om deze inzichten op een creatieve wijze te communiceren aan leeftijdsgenoten. Zo ontstaat er een nieuwe vorm van wetenschapscommunicatie voor en door jongeren.  

Doelen van het project

Het project “Wie ben ik” heeft 3 hoofddoelen:

  1. Bijdragen aan persoonsvorming van jongeren in een cruciale levensfase (10-13 jaar). In 'Wie ben ik?' leren jongeren over de binnenwereld en hoe zij hierin hun eigen pad volgen. Hoe ben je geworden wie je bent? En welke paden liggen er voor je open? Hoe kan tegenslag ervoor zorgen dat je specifieke talenten ontwikkelt? En hoe kun je daar verder op bouwen? Deze positieve benadering die uitgaat van kansen en mogelijkheden vormt een rode draad door het programma. Een bijkomend doel is dat jongeren beter begrijpen dat mensen verschillend kunnen zijn, zonder die verschillen als beter of slechter te beoordelen, of ze heel groot of juist heel klein te maken.
     
  2. Jongeren kennis laten maken met de waarde van de wetenschap, in het bijzonder de sociale wetenschappen. Ze leren dat de sociale wetenschappen onderdeel uitmaken van hun dagelijks leven en in de samenleving is ingebed.
     
  3. Jongeren laten ervaren dat íedereen een bijdrage kan leveren aan wetenschap. Iedereen die vragen stelt en kritisch nadenkt over zichzelf en anderen kan een (sociale) wetenschapper zijn. Een kernaspect van het programma is dat adolescenten zelf aan wetenschapscommunicatie doen. In een ontwerpopdracht bepalen ze zelf welke thema’s belangrijk zijn om aan hun leeftijdsgenoten over te brengen en hoe ze dat willen vormgeven.
Deze website maakt gebruik van cookies.