Logo Universiteit Leiden.

nl en

Podcastserie

Wat gebeurt er allemaal in jouw binnenwereld? In de podcast van Expeditie Binnenwereld beantwoorden wetenschappers de vragen die jongeren hebben over hun binnenwereld. Jongeren krijgen de kans hun stem te laten horen: de podcast wordt samen met jongeren ontworpen. Het doel is om bespreekbaar te maken wat er speelt in de binnenwereld en om praktische tips en adviezen te geven die je zelf uit kan proberen.

Expeditie Binnenwereld ontwikkelt ook een podcastserie. Deze serie belicht verschillende aspecten van de binnenwereld waarmee jongeren dagelijks te maken krijgen, zoals hun schoolleven, relaties, talenten en persoonlijke uitdagingen. Jongeren worden maar weinig gehoord over wat zij denken nodig te hebben om hun weerbaarheid te versterken.

Binnen dit project krijgen jongeren wél een podium. Op basis van hun wensen, behoeften en vragen wordt er wetenschapscommunicatie in de vorm van een podcastserie over de binnenwereld gemaakt. De podcasts - die een positieve en hoopvolle toon hebben - laten jongeren reflecteren op hun binnenwereld en helpen ze om die bespreekbaar te maken met anderen. Het onderzoek richt zich zowel op de ontwikkeling van de podcast als op het meten van de effectiviteit ervan.

Doelen van het project:

Het project heeft als hoofddoelen:

  1. Het versterken van de weerbaarheid van adolescenten. Praten over wat er zich binnenin afspeelt kan voor jongeren uitdagend zijn. Ze kunnen dit als abstract en weinig tastbaar ervaren. Zelfreflectie is juíst in deze complexe levensfase van groot belang. Het helpt jongeren om hun weg te kunnen vinden en om meer serieuze problemen te voorkomen. De podcastserie maakt psychosociale problematiek die speelt bij jongeren bespreekbaar om de ontwikkeling van meer ernstige problemen te voorkomen.
     
  2. Het ontwikkelen en overdragen van wetenschapscommunicatie die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Op basis van de podcastontwikkeling krijgen promovendi training in wetenschapscommunicatie, wat onderbelicht is in de sociale wetenschappen. Zo komt er meer aandacht voor het belang van inclusie van de stem van jongeren in onderzoek.
Deze website maakt gebruik van cookies.