Logo Universiteit Leiden.

nl en

Veluwe

In 2019 hebben vrijwilligers hoogtekaarten van de hele Veluwe onderzocht op zoek naar resten van archeologische structuren zoals grafheuvels. Het begon als een onderzoek naar de haalbaarheid van burgerwetenschap in de archeologie, maar groeide uit tot een onderzoek waarin vrijwilligers de hele Veluwe onderzochten.

Proefproject

Eind 2018 stelde de Provincie Gelderland financiering beschikbaar aan Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden om de mogelijkheden van burgerparticipatie en automatische detectie door middel van kunstmatige intelligentie in de archeologie te onderzoeken. 

Er werd gekozen voor een citizen science benadering via het internationale platform Zooniverse en begin mei 2019 gingen de eerste vrijwilligers van start. De animo bleek veel groter dan verwacht en binnen 4,5 maanden was de gehele Veluwe (2000 km2) en 396.552 detailkaarten (300 x 300 m) onderzocht. 

Hoogtekaart van Nederland met onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied

Resultaten & lopend onderzoek

Uit het onderzoek zijn vele honderden potentiele nieuwe grafheuvels, houtskoolmeilers en vele nieuwe terreinen met prehistorische akkercomplexen naar voren gekomen. Deze interessante locaties moeten in het veld onderzocht worden om vast te stellen of het inderdaad om nog onbekend archeologisch erfgoed gaat.

Er zijn al een paar veldwerkdagen uitgevoerd waarbij vrijwilligers en professioneel archeologen samen booronderzoek uitvoeren. De komende tijd zal er door vrijwilligers en archeologen samen veel meer veldwerk worden uitgevoerd. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Cultuur en Erfgoedpact Noord Veluwe en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Gaat u graag mee het veld in? Lees op de pagina Veldwerk of bij Erfgoed Gelderland hoe u zich kunt aanmelden.

Lees meer over het project op de Veluwe op de website van Erfgoed Gelderland.

Deze website maakt gebruik van cookies.