Logo Universiteit Leiden.

nl en

Veldwerk

Veldwerk is een essentieel onderdeel van dit onderzoek. Ook in het veld werken vrijwilligers en professionele archeologen samen. Hieronder kunt u lezen wanneer veldonderzoek zal plaatsvinden en hoe u zelf kunt deelnemen.

Veldcontrole

Het in het veld controleren van de potentiële grafheuvels en ander erfgoed die op de hoogtekaarten zijn gevonden is essentieel. Er moet worden vastgesteld of een gemarkeerde heuvel inderdaad door mensen is gemaakt en geen natuurlijke stuifduin is. En als het een door mensen opgeworpen heuvel is dan moet vastgesteld worden of dit recent is gebeurd of in de prehistorie. Dit kan door het zetten van een grondboring waardoor het bodemprofiel onderzocht kan worden.

Steekproef

Inmiddels zijn vele duizenden potentiële nieuwe grafheuvels, raatakkers en houtskoolmeilers ontdekt. Om deze stuk voor stuk te controleren neemt veel tijd in beslag. Om een voorlopig inzicht te krijgen in wat de betekenis van de markeringen is wordt  een steekproef uitgevoerd. We proberen door de steekproef te achterhalen wat de kans is dat een locatie die door bijvoorbeeld 15 mensen is aangewezen als grafheuvel ook inderdaad een grafheuvel herbergt. En wat is de kans als maar 4 mensen hem hebben gemarkeerd? 

Door deze steekproef krijgen we een voorlopig beeld van wat de betrouwbaarheid van de markeringen is. Op deze manier kan de kaart met alle door vrijwilligers ontdekte potentiële grafheuvels, raatakkers, etc. op korte termijn al gebruikt worden als beleidsinstrument voor het behoud van ons archeologisch erfgoed.

Helpt u mee?

De komende maanden zullen we veldonderzoek uitvoeren op zowel de Veluwe als de Utrechtse Heuvelrug. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken hoe we het veldwerk kunnen inrichten met in acht neming van de laatste richtlijnen van de rijksoverheid. Zodra duidelijk is hoe en wanneer veldwerk kan plaatsvinden wordt dat hier aangekondigd.

Kijk voor de laatste informatie en voor informatie hoe u zich kan inschrijven ook op de websites van Landschap Erfgoed Utrecht en Erfgoed Gelderland.

Deze website maakt gebruik van cookies.