Logo Universiteit Leiden.

nl en

In het kort: in tien stappen naar de doctorstitel

(Oriƫntatiefase (+/- 3 maanden)

Stap 1: 
Verkenning van het onderzoeksthema, de benodigde opleiding, de beschikbaarheid (tussen de 25% - 50 % van de werktijd in aaneengesloten perioden) en overige voorwaarden duaal dissertatietraject. Het eerste gesprek betreft de eerste, beknopte notitie over het dissertatieplan (startnotitie).

Pre-PhD fase (1 jaar)

Stap 2:
Vervaardigen van het onderzoeksvoorstel, onder begeleiding van het Dual PhD Centre  

Stap 3:
Instemming door de directeur van het Dual PhD Centre, in samenspraak met senior onderzoekers van het centrum, werkgever en/of financiers met (concept)onderzoeksvoorstel. Afsluiting promotiecontract tussen promovendus, werkgever en het Dual PhD Centre. Start van het opleidingsprogramma.

Stap 4:
Uitwerking van het onderzoeksvoorstel tot een dissertatieplan, en/of eerste hoofdstuk dissertatie, en/of artikel; eerste contact met beoogd promotor. Opleiding, training en coaching. Begeleiding door het Centre. Halfjaarlijkse formele evaluatie.

Stap 5:
Tegen het einde van de pre-PhD fase instemming door beoogd promotor met opzet onderzoek en aanvaarding van buitenpromovendus door promotor, instemming van werkgever en/of financiers hiermee. Besluit toelating tot PhD fase.

PhD fase (3 - 4 jaar)

Stap 6:
Aanwijzing door de decaan van de promotor en inschrijving als promovendus bij een Leidse graduate school. De PhD fase beslaat tussen de 25% en 50% van de werktijd. De begeleiding van de buitenpromovendus wordt primair door de promotor gedaan aangevuld met begeleiding vanuit het Dual PhD Centre.

Stap 7:
Elk half jaar formeel is er een evaluatiegesprek met de promotor en de directeur van het Dual PhD Centre over de voortgang en de bereikte resultaten. Hier wordt ook een besluit genomen over al dan niet continueren van het traject.

Stap 8:
Goedkeuring manuscript door de promotor.

Stap 9:
Aanvaarding manuscript door de promotiecommissie.

Stap 10:
Verdediging en promotie.

Deze website maakt gebruik van cookies.