Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het onderzoek

In Nederland is het nog niet onderzocht hoe goed de beschreven programma's angstproblemen kunnen voorkomen bij kinderen. Daarom wordt dit nu onderzocht vanuit de universiteit Leiden. Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig!

Hieronder staat in 4 stappen uitgelegd hoe het onderzoek binnen het project zal worden uitgevoerd:

Stap 1

U meldt zich aan. U ontvangt van ons dan een informatiebrief, een korte vragenlijst en een toestemmingsformulier. Als u besluit om deel te nemen aan het project, vult als eerste deze formulieren in. 

Stap 2

Met de informatie uit de door u ingevulde vragenlijst, gaan wij na of uw kind mogelijk gevoelig is voor het ontwikkelen van angstproblemen. Als dit zo lijkt te zijn, sturen wij u nog en vragenlijst toe. Ook zult u uitgenodigd worden voor een (online) interview over de (mogelijke) angsten van uw kind.

Stap 3

Nadat wij de tweede vragenlijst van u hebben ontvangen, wordt u willekeurig bij 1 van de programma's ingedeeld. Het hangt af van het toeval welk programma u krijgt aangeboden. Wij en u hebben hier helaas geen invloed op.

Stap 4

Na het volgen van het programma nemen wij nog op 3 momenten contact met u op. Wij zullen u dan weer uitnodigen voor een interview en u een vragenlijst toesturen. Dit is ongeveer:

  • 10 weken,
  • 8 maanden,
  • en 14 maanden nadat u gestart bent met het programma.

Het invullen van de vragenlijst en het interview is erg belangrijk voor ons. Met deze informatie kunnen we vaststellen hoe goed programma's werken bij de kinderen en ouders die wij hebben onderzocht.

Wat als u beide programma's wilt volgen?

Na afloop van uw deelname aan het project kunt u contact met ons opnemen als u toegang wilt tot het programma waarvoor u niet bent ingedeeld. 

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

De gegevens die wij over u en uw kind worden verzamelen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen het onderzoeksteam mag deze gegevens inzien. Deze personen mogen de gegevens gebruiken voor dit onderzoek, maar zij mogen deze gegevens alleen bekend maken zonder daarbij uw naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. Uw identiteit blijft altijd geheim. U hoeft dus ook niet bang te zijn dat wij uw gegevens met andere organisaties zullen delen.

Deze website maakt gebruik van cookies.