Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het onderzoek

In Nederland is het nog niet onderzocht in hoeverre de beschreven programma's angstproblemen kunnen voorkomen bij kinderen. Daarom wordt dit nu onderzocht vanuit de universiteit Leiden. Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig!

Hieronder staat in 4 stappen beschreven het onderzoek binnen het project zal worden uitgevoerd:

Stap 1

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een informatiebrief met meer uitleg over het onderzoek,  een vragenlijst en een toestemmingsformulier. Als u besluit om deel te nemen aan het project, vult als eerste deze formulieren in. 

Stap 2

Op basis van de vragenlijst gaan wij na of uw kind mogelijk kwetsbaar is voor het ontwikkelen van angstproblemen. Als dit zo lijkt te zijn krijgt u nog een vragenlijst toegestuurd. Ook zult u uitgenodigd worden voor een (online) interview over de (eventuele) angsten van uw kind.

Stap 3

Nadat wij de tweede vragenlijst van u hebben ontvangen wordt u willekeurig voor een van de twee programma's ingedeeld. Het hangt af van het toeval in welke groep u komt, wij en u hebben hier helaas geen invloed op.

Stap 4

Na het volgen van het programma zult u nog op 3 momenten door ons benaderd worden voor een interview en het invullen van een vragenlijst. Dit is ongeveer:

  • 10 weken,
  • 8 maanden,
  • en 14 maanden nadat u gestart bent met het programma.

Het invullen van de vragenlijst en het interview is erg belangrijk voor ons, omdat we daarmee kunnen vaststellen of de programma's effectief zijn bij de kinderen en ouders die wij hebben onderzocht.

Wat als u beide programma's wilt volgen?

Na afloop van uw deelname aan het project kunt u ons benaderen als u toegang wilt tot het programma waarvoor u niet bent ingedeeld. 

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

De gegevens die over u en uw kind worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen het onderzoeksteam mag deze gegevens inzien. Deze personen mogen de gegevens gebruiken voor dit onderzoek, maar zij mogen deze gegevens alleen bekend maken zonder daarbij uw naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. Uw identiteit blijft altijd geheim. U hoeft dus ook niet bang te zijn dat wij uw gegevens met andere organisaties zullen delen.

Deze website maakt gebruik van cookies.