Logo Universiteit Leiden.

nl en

Oeverplanten

Welke planten groeien langs de sloten in de Leidse regio? Wat zegt dit over de vegetatiekwaliteit? Zou het beter kunnen? Voor het tweede jaar op rij zoeken Naturalis en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden jouw hulp om deze vragen te beantwoorden.

In 2018 hebben buurtbewoners en onderzoekers de vegetatiekwaliteit van 246 oevers in kaart gebracht. Vanaf 15 mei en tot 15 september 2019 kan iedereen die het leuk vindt opnieuw ‘oeverexpert’ worden en de waterkant onderzoeken. Zo draag je bij aan echt onderzoek en ervaar je de sloten en oevers op andere manier.

Waarom vragen onderzoekers jouw hulp?

In zowel het polderlandschap als de bebouwde kom bieden oevers goede kansen voor ‘wilde natuur’ en zijn het belangrijke nest- en schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. De inrichting en het beheer van de oevers bepalen de soortenrijkdom. Door natuurvriendelijk beheer proberen de Gemeente Leiden en omliggende gemeenten de biodiversiteit van de oevers te verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om in kaart te brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer zouden kunnen profiteren. Omdat het enkele jaren duurt voordat de resultaten van een aangepast beheer zichtbaar worden zijn gegevens over plantensoorten van de oevers voor de komende 5 tot 10 jaar nodig. Er zijn dus veel gegevens te verzamelen en daarvoor is jouw hulp hard nodig.

Hoe kan je helpen?

Je hoeft geen specialist te zijn om te helpen. Je noteert de aanwezigheid van 24 plantensoorten die iets zeggen over de vegetatiekwaliteit langs een oever. Deze indicatorplanten kan je snel leren herkennen met behulp van foto’s en filmpjes op de website. Ook zijn er workshops waar je kan oefenen langs een oever met een ervaren onderzoeker. Wil je ook oeverexpert worden en/of een workshop bijwonen, meld je dan aan via oeverplanten@gmail.com.

Betrokken onderzoekers

Deze website maakt gebruik van cookies.