Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wat doen wij?

De regionale vaksteunpunten Nederlands en Moderne Vreemde Talen stimuleren uitwisseling en samenwerking tussen de schooltalen in het voortgezet onderwijs en de universitaire taal- en cultuuropleidingen Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Activiteiten

De activiteiten van de vaksteunpunten Nederlands en MVT, op scholen en op de Universiteit Leiden, brengen docenten en leerlingen/studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs met elkaar in contact. De docentactiviteiten zijn gericht op het delen van vakinhoud, en bieden ruimte voor de uitwisseling van vakdidactische kennis en ervaringen. De leerlingactiviteiten zijn gericht op verbreding en verdieping van de kennis van taal en cultuur en op de studie- en loopbaanmogelijkheden op het gebied van taal en cultuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.