Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans 4

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De lessen vinden een keer per week plaats.

Taal
Spaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2
Doelniveau
A2.2
Startdata
September, februari
Instructietaal
Spaans/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Inschrijving en programma Spaans 4 in Leiden en Den Haag

Deze cursus wordt aangeboden op locatie in Leiden en Den Haag.
SP4DH-rb wordt gegeven in Wijnhaven, Den Haag; inschrijving voor deze cursus in Den Haag staat uitsluitend open voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden.

De andere cursus wordt gegeven in het Lipsius in Leiden.

Cursusbeschrijving

Alle vaardigheden komen aan de orde. Tijdens de lessen nemen spreken en luisteren een belangrijke plaats in. Na de cursus is men in staat een gesprek in het Spaans te voeren over allerlei zaken uit de persoonlijke belangstellingssfeer en de actualiteit. Ook is men in staat om zonder al teveel moeite het nieuws of een documentaire over een bekend onderwerp te volgen. Elke les vereist een voorbereidingstijd van minimaal twee uur. Tijdens de cursus maken de cursisten veelvuldig gebruik van het Talenpracticum. Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

De cursus is tevens geschikt als voorbereiding op het examen DELE inicial. DELE is een afkorting van Diploma Espanol como Lengua Extranjera en betekent Diploma voor Spaans als Tweede Taal.  De diploma’s van DELE zijn de enige officiële en international diploma’s die kennis en beheersing van het Spaans waarborgen en die worden toegekend door het Spaanse Ministerie van Onderwijs,  Cultuur en Sport.  In Nederland worden de examens voor de diploma’s georganiseerd door het Instituto Cervantes in Utrecht.

Cursusmateriaal

  • Corpas e.a., Aula Internacional 2 Curso de Espanol, Nueva Edicion. Intertaal. ISBN 9789460306174.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Spaans 3 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.