Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans 4

Taal
Spaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2.1
Doelniveau
A2
Startdata
September, februari
Instructietaal
Spaans/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus.
De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

De cursus Spaans 4 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Spaans 3 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A2.1) hebben. Vanaf het begin wordt er in de les in het Spaans gecommuniceerd.
In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: over eetgewoontes praten; een gerecht voorbereiden; een mening geven over personen en situaties; wensen uitdrukken; advies geven; gemoedstoestanden en ziektes beschrijven; gewoontes/ omstandigheden en handelingen in het verleden beschrijven; argumenten geven in een gesprek; een verhaal vertellen in de verleden tijd. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken: Spanje en Latijns-Amerika.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen te begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang. Men kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige een directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Men kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.   

 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. De toets bestaat uit een schriftelijk examen, en luistertoets en een presentatie. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Aula Internacional 2 Plus; J. Corpas, E. García en A. Garmendia. Hoofdstuk 6 t/m 10.
    Uitgeverij Talenland B.V.
    ISBN 9788418032202.

Het lesboek Aula Internacional 2 dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 10 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u van A1 naar niveau A2 te begeleiden. De inhoud wordt over twee cursussen verdeeld. Na de cursus Spaans 3  bereikt u niveau A2.1 en na het volgen van de cursus Spaans4 niveau A2.2 (A2).     

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim van tevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. U kunt aan deze cursus deelnemen indien u bij het Academisch Talencentrum de cursus Spaans 3 heeft gevolgd. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.