Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans 3+4 Intensief

Taal
Spaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A1
Doelniveau
A2.1
Startdata
juli/augustus
Instructietaal
Spaans/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

Het sleutelwoord van deze cursus is communicatie: tijdens de colleges zullen de vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) op communicatieve wijze worden benaderd. In de lessen wordt zo veel mogelijk Spaans gesproken. Er zal veel worden gewerkt in tweetallen en in kleine groepjes. Teneinde de opgedane kennis goed te verankeren, worden de belangrijkste aspecten dagelijks herhaald. Ook de sociale aspecten van de taal komen tijdens de cursus aan bod: cultuur, omgangsvormen, gewoontes, alsmede specifieke informatie over de Spaanse universiteiten.

Aan het einde van de cursus zullen de studenten in staat zijn om een gesprek over dagelijkse zaken in het Spaans te volgen en te voeren, eenvoudige artikelen te lezen, kleine presentaties te houden en korte teksten te schrijven. Ze zullen tevens over de informatie beschikken die nodig is om hun verblijf in Spanje of een ander Spaanssprekend land ten volle te benutten. Aan het einde van de cursus zullen alle studenten een korte presentatie houden over een onderwerp naar keuze.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Corpas e.a., Aula Internacional 2, Curso de Espanol, Nueva Edicion. ISBN 9789460306174.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. 

Voor deze cursus is kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Spaans 2 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 112 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.