Logo Universiteit Leiden.

nl en

Russisch 1

Taal
Russisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
0
Doelniveau
PRE A1
Startdata
September, februari, mei (semi-intensief)
Instructietaal
Nederlands/Engels/Russisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Uiterlijk een week voor de start van de wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Deze cursus wordt klassikaal aangeboden.
Bij de klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal. 

Cursusbeschrijving

Voor de cursus Russisch 1 is geen voorkennis van deze taal vereist. De cursus begint met een aantal lessen over het Cyrillische alfabet. In deze cursus worden verder o.a. de volgende onderwerpen behandeld: het lezen van de Russische letters, zeggen wie iemand is of wat iets is, ja/nee zeggen, iemand begroeten, jezelf voorstellen, vragen hoe het met iemand gaat, de weg vragen, iemand bedanken, eenvoudige aankondigingen en advertenties lezen. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na de cursus is men in staat om enkele vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen te gebruiken. Men kan zichzelf voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Men kan op simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereid is om te helpen.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).
Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Paspoort voor Rusland 1, Hoofdstuk 1 t/m 4. Tekstboek, ISBN 9789061433491.
  • Paspoort voor Rusland 1, Hoofdstuk 1 t/m 4. Werkboek, ISBN 9789061433507.

For English speakers:

  • Passport to Russia 1 textbook, Lessons 1-4. M Louwerse/L. Lubotsky. ISBN 9789061433576.
  • Passport to Russia 1 workbook, Lessons 1-4. M. Louwerse/L. Lubotsky. ISBN 9789061433583

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 15 hoofdstukken en correspondeert met 2 complete niveaus van het CEFR/ERK . Het boek is bedoeld om u naar A2 te begeleiden. De inhoud wordt over vijf cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Russisch 1 bereikt u niveau PRE A1 en na Russisch 2 niveau A1.1 . Na Russisch 3 wordt niveau A1.2 (A1) bereikt, na Russisch 4 niveau A2.1  en na Russisch 5 niveau A2.2 (A2).     

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Er is geen basiskennis van het Russisch vereist.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.