Logo Universiteit Leiden.

nl en

NederlandsPlus Schrijven

Taal
Nederlands
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
Overig
Startdata
September, februari
Instructietaal
Nederlands
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

In deze cursus leer je hoe je minder fouten kunt maken op het gebied van spelling, grammatica, zinsbouw en tekstindeling. Het is de bedoeling dat je thuis veel schrijfopdrachten maakt. De teksten worden door de docent in eerste instantie met behulp van een correctiecode nagekeken, zodat de cursisten inzicht krijgen in de gemaakte fouten. Daarna volgt een tweede correctie van de verbeterde tekst. Over veel voorkomende fouten worden oefeningen aangeboden. Na afloop van de cursus ontvangt men bij voldoende aanwezigheid en participatie een certificaat.

De bijeenkomsten zijn één keer per twee weken, in de tussenliggende periode is er contact met de docent over de ingeleverde teksten.

Cursusmateriaal

Men ontvangt een reader met verschillende schrijf- en grammaticaopdrachten. De keuze van de onderwerpen is voor een groot deel afhankelijk van de vragen van de studenten. Dit materiaal is bij de prijs van de cursus inbegrepen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

De cursus staat open voor mensen die het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 hebben gehaald en voor mensen die bij het Academisch Talencentrum de cursus Nederlands als tweede taal niveau 6 hebben afgerond, eventueel na niveau 5, maar dan alleen na een intake met onze docent. Andere belangstellenden dienen eerst een toelatingstoets af te leggen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Academisch Talencentrum: talencentrum@hum.leidenuniv.nl.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 12.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 40 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.