Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands 1 intensief

Taal
Nederlands
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
0
Doelniveau
A1
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusduur

De cursus beslaat 5 weken met een les van 3 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit is een klassikale cursus.

De intensieve zomercursussen in juli en augustus zijn cursussen van 3 weken met lessen van 4 uur van maandag t/m vrijdag. Deze cursussen kunnen online en klassikaal worden aangeboden. Vanaf april is alle definitieve informatie op deze website (onder 'rooster en inschrijving') te vinden.

Klassikale cursus

Nederlands 1 intensief wordt als een klassikale cursus aangeboden. De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

In deze cursus komen alle basisvaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Er is vooral aandacht voor het alledaagse taalgebruik. Tijdens de cursus wordt de basisgrammatica van het Nederlands behandeld. Men leert ca. 650 woorden uit de basiswoordenschat.

In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.

Na de cursus is men in staat een kleine conversatie over een alledaags onderwerp te voeren, zoals over de eigen woonsituatie, herkomst, gezinssituatie. Ook is men in staat opschriften en eenvoudige teksten te begrijpen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Boer e.a., Nederlands in gang. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046905609.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is geen kennis van de Nederlandse taal vereist; het betreft een beginnerscursus.

Een basiskennis van het Engels (A2) en kennis van het Latijnse schrift zijn vereist.

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Bij betaling door derden is een intake vereist. Vermeld hierbij duidelijk dat het een intensieve/super intensieve cursus betreft. Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen: talencentrum@hum.leidenuniv.nl 

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 110 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.