Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands 1+2 Intensief

Taal
Nederlands
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
0
Doelniveau
A2.2
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Uiterlijk een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.
Juli
inschrijven en data beschikbaar vanaf 1 mei - intensieve cursus

Klassikale cursus

Deze cursus wordt als een klassikale cursus aangeboden.

Bij de klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal, op onze locatie in Leiden.

Cursusbeschrijving

In deze cursus komen alle basisvaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Er is vooral aandacht voor het alledaagse taalgebruik. Tijdens de cursus wordt de basisgrammatica van het Nederlands behandeld. U verkrijgt een basiswoordenschat van ca. 1300 woorden. In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.

Na de cursus is men in staat een conversatie over allerlei alledaagse onderwerpen te voeren, zoals over de eigen woonsituatie, gezinssituatie, uitgaan, studie, werk, medische zaken. Ook is men in staat eenvoudige teksten en gesprekken te begrijpen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Boer e.a., Nederlands in gang. Derde herziene druk; 2017.
    Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046905609.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en  medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is geen kennis van de Nederlandse taal vereist; het betreft een beginnerscursus. 

Een basiskennis van het Engels (A2) en kennis van het Latijnse schrift zijn vereist. 

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

De zomercursus niveau 1+2 is zeer intensief en snel: zes weken lang les van 9:30 - 14:00 uur; op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, plus iedere dag 3 uur huiswerk. Het examen vindt plaats op maandag 26 augustus 2024.

LET OP: Het is mogelijk dat de eerste les op dinsdag 16 juli begint in plaats van 15 juli. In dat geval zal er op woensdag 17 juli ook een les zijn. Uiterlijk eind juni zal het bekend zijn of de eerste lesdag op 15 of 16 juli zal zijn.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 16.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 220 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.