Logo Universiteit Leiden.

nl en

Juridisch Nederlands

Taal
Nederlands
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B2+
Doelniveau
C1
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Uiterlijk een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Soort cursus

De cursus kan klassikaal of online worden aangeboden. Bij 'rooster en inschrijving' vindt u een overzicht van het cursusaanbod.

Bij een klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal. Om de lessen online te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Controleren of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Juridisch Nederlands is bedoeld voor mensen die al een goede kennis van het  Nederlands hebben en die hun taalvaardigheid in met name juridische teksten willen verbeteren.

De cursus heeft niveau B2 +(CEF) als minimaal niveau voor anderstaligen. De cursus werkt met teksten op niveau C1.  Voor Nederlandse moedertaalsprekers is het taalniveau 4F, al moeten zij zich realiseren dat moedertaalsprekers van het Nederlands niet de hoofddoelgroep vormen van deze cursus. De cursus werkt toe naar de vereiste taalbeheersing voor een bachelor Rechtsgeleerdheid of HBO-Recht.
De onderdelen van een juridische taaltoets komen ruim aan bod in de cursus.
In de cursus wordt gewerkt met twee boeken:
- Met Recht Begrepen, een boek met veel informatie en oefenmateriaal.
- Wijze Woorden: academische woordenschat  met oefeningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Spelling niveau 4F/C1;
 • oude naamvallen - leenwoorden;
 • leesvaardigheid - zinsbegrip;
 • grammatica 4F/C1;
 • argumentatie - verwijzingen - signaalwoorden;
 • vocabulaire uit verschillende rechtsgebieden.

Er is veel aandacht voor uitbreiding van de academische woordenschat. Cursisten maken kennis met de finesses van de taal en met typisch academisch taalgebruik. De focus ligt op juridische teksten.

De cursus heeft 12 lessen. Er wordt veel zelfstudie verwacht. De cursist ontvangt een certificaat van deelname. 

Cursusmateriaal

 • Met recht begrepen. Mitsy le Fèbre, Daisy van der Wagen; Coutinho. ISBN: 9789046906835, 2e druk, 2019
 • Wijze woorden. G. Giezenaar, Elise Schouten; Intertaal. ISBN: 9789054514268

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

De cursus gaat uit van een uitgebreide kennis van het Nederlands. Voor anderstaligen geldt dat ze bij het ATC  de cursus Nederlands 6 of Nederlands voor Vergevorderden gevolgd hebben of een vergelijkbare cursus aan een ander taalinstituut. Andere anderstaligen laten bij ATC  door middel van een toelatingstoets bepalen of hun niveau toereikend is. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen: talencentrum@hum.leidenuniv.nl

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 16.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 24 lesuren en 24 uur zelfstudie. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages: C1.
Deze website maakt gebruik van cookies.