Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands 4

Taal
Nederlands
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1.1
Doelniveau
B1.2
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Uiterlijk een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.
September
inschrijven en data beschikbaar vanaf 1 juli
Februari
inschrijven en data beschikbaar vanaf 1 november
Juli-augustus
inschrijven en data beschikbaar vanaf 1 mei - intensieve cursus
Leer verder
Ontdek onze conversatielessen en leer nog beter communiceren in het Nederlands

Klassikale cursus/ Online cursus

Nederlands 4 wordt als klassikale en als online cursus aangeboden.

Bij de klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal. 
Bij het inschrijven voor deze klassikale cursus (via Rooster en Inschrijving) kiest u voor 'Nederlands 4 KLASSIKAAL' 

Bij de online cursus wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check
Bij het inschrijven voor deze online cursus (via Rooster en Inschrijving) kiest u voor 'Nederlands 4 ONLINE'.

Cursusbeschrijving

Tijdens de cursus wordt de aanwezige alledaagse woordenschat verder uitgebreid met abstracte begrippen. De grammaticakennis wordt verdiept. Er is aandacht voor bijzondere regels en uitzonderingen. Diverse vormen van taalvaardigheid komen in deze cursus aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Teksten en conversatieonderwerpen gaan over diverse populair-wetenschappelijke en actuele onderwerpen.

In deze cursus leert men ongeveer 600 woorden. In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Verder worden teksten en grammaticaonderwerpen door de docent behandeld. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.

Ter afsluiting van de cursus vindt een toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Boer e.a., Nederlands in actie. Uitgeverij Coutinho. ISBN 9789046908426

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

De cursus Nederlands 4 is bedoeld voor mensen die een uitgebreide basiskennis van het Nederlands bezitten: mensen die de cursus Nederlands 3 gevolgd hebben of een vergelijkbare cursus aan een ander taalinstituut. Anderen dienen door middel van een online intake te bepalen of hun niveau toereikend is. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen: talencentrum@hum.leidenuniv.nl

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 110 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.