Logo Universiteit Leiden.

nl en

Italiaans Conversatie B2

Startdata
September, februari
Startniveau
B2
Instructietaal
Italiaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus.
De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Maatwerk en in-company training

Deze cursus kan ook worden aangeboden in de vorm van een maatwerk of in-company training, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze maatwerk afdeling.

Cursusbeschrijving

De cursus Italiaans Conversatie B2 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Italiaans 7 of Italiaans 8 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B2) hebben. Vanaf het begin wordt er alleen in het Italiaans gecommuniceerd.

In deze cursus wordt de spreekvaardigheid geoefend aan de hand van artikelen uit kranten en tijdschriften. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: maatschappij, kunst, literatuur, politiek en economie. In de lessen wordt gediscussieerd over de onderwerpen die in de artikelen naar voren komen. Er wordt aandacht besteed aan de uitspraak, het uitbreiden van de vocabulaire en indien nodig de grammatica. De cursus is er op gericht dat de cursist zich vloeiend en adequaat in het Italiaans kan uitdrukken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst te begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen. Men kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zondere dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Men kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van de diverse opties.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt door de docent verstrekt.

 

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. 

U kunt aan deze cursus deelnemen indien u bij het Academisch Talencentrum de cursus Italiaans 7 of Italiaans 8 heeft gevolgd. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 16.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.