Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlandse Gebarentaal 2

In deze praktische cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) staat functionele communicatie volgens het Europees Referentie Kader voor Gebarentalen centraal. Hierin komen alle gebarentaalvaardigheden aan bod: productie, perceptie(afzien) en interactie. De cursisten leren specifiek gebarentaalgebruik dat ze nodig hebben om te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A1.1
Doelniveau
A1.2/A2.1
Instructietaal
Nederlandse Gebarentaal/Nederlands
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus.
De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

De basiskennis die men bij aanvang van de cursus al heeft, wordt verder uitgebreid. Alle aspecten van de taalvaardigheid komen aan de orde: productie, interactie en perceptie (afzien). De cursist oefent verder in communicatieve context de gebarenrepertoire en grammatica van NGT. Daarbij wordt ook uitleg over Dovengemeenschap als een culturele minderheid gegeven. De nadruk ligt op alledaags taalgebruik: vrijetijdsbesteding, beschrijven van personen, dieren, voorwerpen en plaatsen, vakanties, familierelaties, uiterlijk en kleding etc. Na het volgen van deze cursus kan de cursist op eenvoudige wijze communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven en eenvoudige teksten over alledaagse onderwerpen op video begrijpen. Tijdens de lessen zal NGT de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden.

Ter afsluiting van de cursus vindt een toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit de volgende componenten:

  1. Twee boeken inclusief videomateriaal van EDUSIGN. Het pakket kost 51€ (exclusief verzendkosten) en is te bestellen op https://www.edu-sign.com/winkel/.
  2. Het Gebarenwoordenboek (16.000 gebaren) wordt aangeboden op de website van Gebarencentrum (https://ow.gebarencentrum.nl/). Om toegang te krijgen moet de cursist een jaarabonnement afsluiten.
    Normale prijs: 27,50 € (https://www.gebarencentrum.nl/shop/product/1013) Studentenprijs: 25,00 €(https://www.gebarencentrum.nl/shop/product/1003)

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf aan te schaffen voor de start van de cursus.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. 

Voor deze cursus is kennis van NGT vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van NGT-1 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of thuis (online) maken. Daarbij is een camera nodig die scherpe videobeelden kan maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 48 uur.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Europees Referentie Kader voor Gebarentalen (CEFR-SL).
Deze website maakt gebruik van cookies.