Logo Universiteit Leiden.

nl en

Frans 1

Taal
Frans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
0
Doelniveau
A1.1
Startdata
September, februari, mei (semi-intensief)
Instructietaal
Frans/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale en Online cursus

Deze cursus wordt als klassikale cursus en als online cursus aangeboden.

Bij de klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal.

Bij de online cursus volgen alle cursisten de lessen online. 
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

Voor de cursus Frans 1 is geen voorkennis van de Franse taal vereist. Vanaf het begin wordt er in de les in het Frans gecommuniceerd. Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: begroeten, zich voorstellen, praten over jezelf en je familie, een stad en een wijk beschrijven, spreken over je hobby’s en interesses. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal gesproken wordt.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen te gebruiken. Men kan zichzelf voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Men kan op simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereid is om te helpen.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • Entre nous  1  Livre de l’élève + Cahier d’activités + CD,  Unités 1 t/m 4.  
  N. Pruvost, F. Courteaud.   
  Versie Talenland, ISBN 9789463250191

 • M. Grégoire, Grammaire progressive du français  A1 niveau débutant 3e édition. ISBN 9789054514657

 • M. Grégoire, Grammaire progressive du français  A1 niveau débutant 3e édition, Corrigés.  ISBN 9789054514725

Het lesboek Entre nous 1 dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat acht hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR / ERK. Het boek is bedoeld om u naar niveau A1 te begeleiden. De inhoud wordt over twee cursussen verdeeld. Na de cursus Frans 1 wordt niveau A1.1 bereikt en na het volgen van de cursuse Frans 2 niveau A1.2 (A1)    

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim vantevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.  Er is geen basiskennis van het Frans vereist.

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.