Logo Universiteit Leiden.

nl en

Engels 3

Taal
Engels
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2
Doelniveau
B1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus.
De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

De basiskennis Engels die men bij aanvang heeft, wordt in deze cursus verder uitgebreid. Onderwerpen uit het dagelijks leven  die aan bod komen zijn onder meer werk, studie en vrije tijdsbesteding. Er is een grote mate van interactie tussen de docent en de cursist waardoor cursisten zelfverzekerd in het Engels leren converseren. De cursist bestudeert de gevorderde grammatica en het bijbehorende vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context. Tijdens de lessen zal het Engels in principe de voertaal zijn. De Engelse (BBC) uitspraak wordt zowel individueel als klassikaal geoefend met behulp van de talenpracticumapparatuur. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat. 

Cursusmateriaal

Cursussen die starten in september

  • Headway Intermediate Student's Book A - Intermediate B1 (5th edition) by Soars, Soars and Hancock. ISBN 9780194529181.
  • Intermediate English Grammar in Use with Answers  (5th edition) by Murphy. ISBN 9781108586627.

Cursussen die starten in februari

  • Headway Intermediate Student's Book B (5th edition) by Soars, Soars and Hancock. ISBN 9780194529228.
  • Intermediate English Grammar in Use with Answers  (5th edition) by Murphy. ISBN 9781108586627.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Academisch Talencentrum het certificaat van de voorgaande cursus hebben behaald, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen worden nadrukkelijk geadviseerd de instaptoets af te leggen om te bepalen welke cursus aansluit op uw niveau. Dit kan gemakkelijk thuis via de online niveaubepalingstoets. Bij twijfel over het juiste niveau kunt u contact met ons opnemen: 071-5272332 / talencentrum@hum.leidenuniv.nl.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 14 en voor een klassikale cursus is 16.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.