Logo Universiteit Leiden.

nl en

Engels 2

Taal
Engels
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A1
Doelniveau
A2
Startdata
September, februari
Instructietaal
Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Uiterlijk een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus.
De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Maatwerk en in-company training

Deze cursus kan ook worden aangeboden in de vorm van een maatwerk of in-company training, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze maatwerk afdeling.

Cursusbeschrijving

De basiskennis Engels die men bij aanvang heeft, wordt in deze cursus verder uitgebreid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: studie, beroepen, vrije tijdsbesteding. Er is een grote mate van interactie tussen de docent en de cursist. De cursist bestudeert de elementaire grammatica en het bijbehorende vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context. Tijdens de lessen zal het Engels in principe de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Cursussen die starten in september

  • Headway Elementary Student's Book A - Elementary A2 (5th edition) by Soars, Soars and Hancock. ISBN 9780194524278.
  • Essential Grammar in Use with Answers and Interactive eBook (4th edition) by Murphy. ISBN 9781107480537.

Cursussen die starten in februari

  • Headway Elementary Student's Book B (5th edition) by Soars, Soars and Hancock. ISBN 9780194524315.
  • Essential Grammar in Use with Answers and Interactive eBook (4th edition) by Murphy. ISBN 9781107480537.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. 

Voor deze cursus is (basis)kennis van de taal vereist. U wordt nadrukkelijk geadviseerd de instaptoets af te leggen om te bepalen welke cursus aansluit op uw niveau. Dit kan gemakkelijk thuis via de online niveaubepalingstoets. Bij twijfel over het juiste niveau kunt u contact met ons opnemen: 071-527 2332 / talencentrum@hum.leidenuniv.nl.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.