Logo Universiteit Leiden.

nl en

Arabisch Conversatie

Taal
Arabisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1
Doelniveau
B2.1
Startdata
september, februari
Instructietaal
Arabisch/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Arabisch Conversatie is bedoeld voor deelnemers die de cursus Arabisch 8 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1) hebben. 

In deze cursus leert u het Modern Standaard Arabisch. Dit is de variant van het Arabisch dat onder andere wordt gebruikt in kranten en boeken en op radio en televisie.
In deze cursus wordt de spreekvaardigheid geoefend aan de hand van artikelen uit kranten, tijdschriften of TV-programma's
. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: literatuur, tradities, politiek, muziek. In de lessen wordt gediscussieerd over de onderwerpen die in de artikelen naar voren komen.
Er wordt aandacht besteed aan de uitspraak, het uitbreiden van de vocabulaire en indien nodig de grammatica. De cursus is er op gericht dat de cursisten 
groeien zowel in hun kennis van de vreemde taal als van de specifieke cultuur.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. 
Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer drie uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • wordt nader bekend gemaakt

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Deelnemers die de cursus Arabisch 8 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.

Overige informatie

  • Het maximum aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en een klassikale cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus 56 bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.