Logo Universiteit Leiden.

nl en

Arabisch 7

Taal
Arabisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1.2
Doelniveau
B1.3
Startdata
September, februari
Instructietaal
Nederlands/Engels/Arabisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

In deze cursus leert u het Modern Standaard Arabisch. Dit is de variant van het Arabisch dat onder andere wordt gebruikt in kranten en boeken en op radio en televisie. Deze cursus is een cursus taalverwerving en vereist enige voorkennis van de taal (B1.2). Gedurende de cursus komen alle taalvaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan woordenschat en grammatica. Aan de hand van praktijksituaties wordt zowel informeel als zakelijk taalgebruik geoefend. Ten slotte komt ook de Arabische cultuur aan bod. Per les dient u rekening te houden met huiswerk en voorbereidingstijd van ongeveer drie uur. Men bereikt niveau B1.3 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 2, (tweede editie), unit 8 t/m 11. ISBN 9781352008500
  • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 2, (tweede editie), Activity Book
     ISBN 9781352008845 

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Deelnemers die de cursus Arabisch 6 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.