Logo Universiteit Leiden.

nl en

Arabisch 7

Taal
Arabisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1.2
Doelniveau
B1.3
Startdata
September, februari
Instructietaal
Engels/Arabisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Arabisch 7 wordt als online cursus aangeboden.
De instructietaal van de cursus is Engels/Arabisch.

Bij de online cursus volgen alle cursisten de lessen online. 
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Controleren of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

 

Maatwerk en in-company training

Deze cursus kan ook worden aangeboden in de vorm van een maatwerk of in-company training, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze maatwerk afdeling.

Cursusbeschrijving

De cursus Arabisch 7 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Arabisch 6 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1.2) hebben. In deze cursus leert u het Modern Standard Arabisch. Dit is de variant van het Arabisch dat onder andere wordt gebruikt in kranten en boeken en op radio en televisie. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: praten over kleding, gaan winkelen, praten over onderwijs,  schoolvakken en studierichtingen, vertellen waar men (niet) goed in is, advies vragen, instructies geven, praten over het nieuws, verschillende media vergelijken, praten over het weer, het klimaat en de seizoenen, verschillende opties bespreken, processen en gebruiksaanwijzingen beschrijven. Daarnaast wordt ingegaan op het Arabisch in Irak, Algerije, de Golfstaten en Jemen. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de belangrijkste punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, tijdens de studie en in de vrije tijd. Men kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Men kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Men kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. 
Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer drie uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 2 (tweede editie, met audio en video ‘free-to-access’ online), unit 8 t/m 11. ISBN  9781352008500 of ISBN 9780781814058 .
 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 2 Activity Book, tweede editie, Unit 8 t/m 11.
   
  ISBN  9781352008845  

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat  14 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u van niveau A2 naar B1 te begeleiden. De inhoud wordt over vier cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Arabisch 5 bereikt u niveau B1.1 en na het volgen van Arabisch 6 niveau B1.2. Na Arabisch 7 wordt niveau B1.3 bereikt en na Arabisch 8 niveau B1.4 (B1).    

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Deelnemers die de cursus Arabisch 6 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en een klassikale cursus is 18.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.