Logo Universiteit Leiden.

nl en

Arabisch 3

Taal
Arabisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A1
Doelniveau
A2.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Nederlands/Engels/Arabisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Hybride / klassikale cursus

Deze cursus wordt als klassikale en als hybride cursus aangeboden.
De instructietaal van deze cursussen is Engels/Arabisch.

Bij de hybride cursus zijn de docent en een aantal cursisten aanwezig in het lokaal; de andere cursisten volgen de lessen online.
Bij het inschrijven voor deze hybride cursus (via Rooster en Inschrijving) kiest u voor 'Arabisch 3  HYBRIDE KLASSIKAAL' of  'Arabisch 3 HYBRIDE ONLINE'.

Om de lessen online te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Bij de klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal. 

 

Cursusbeschrijving

De cursus Arabisch 3 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Arabisch 2 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A1) hebben. In deze cursus leert u het Modern Standaard Arabisch. Dit is de variant van het Arabisch dat onder andere wordt gebruikt in kranten en boeken en op radio en televisie. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: vragen stellen en antwoord geven in de verleden tijd, tellen van 11 tot 100, het weer beschrijven, vertellen over een vakantie, een kaart/e-mail schrijven, vragen en zeggen hoe laat het is, dagen van de week, dagelijkse bezigheden beschrijven, vertellen wat men (niet) doet, dingen van nu en vroeger vergelijken. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen te begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Men kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige  en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Men kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. 
Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer drie uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 (derde editie, met audio en video ‘free-to-access’ online), Unit 13 t/m 17. ISBN  9781137380449.
   
 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 Activity Book, Second Edition, Unit 13 t/m 17.
  ISBN 9780781813396 0f ISBN 9781137372260

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 20 hoofdstukken en correspondeert met 2 hele niveaus van het CEFR/ ERK. Het boek is bedoeld om u naar niveau A2 te begeleiden. De inhoud wordt over vier cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Arabisch 1 bereikt u niveau A1.1 en na het volgen van Arabisch 2 niveau A1.2 (A1). Na Arabisch 3 wordt niveau A2.1 bereikt en na Arabisch 4 niveau A2.2 (A2).     

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.  Deelnemers die de cursus Arabisch 2 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 14 en voor een klassikale cursus is 16.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.