Logo Universiteit Leiden.

nl en

Vier eeuwen Nederlandse muziek

Periode 1600 - 2000

Livestreams/opnames

Dinsdag 24 januari: De zeventiende eeuw
Dinsdag 31 januari: De achttiende en negentiende eeuw (tot 1880)
Dinsdag 7 februari: De negentiende en vroege twintigste eeuw (vanaf 1880)
Dinsdag 14 februari: De twintigste eeuw

Spreker

Drs. Leo Samama studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Bij Rudolf Escher studeerde hij enkele jaren het vak Compositie. Van 1977 tot 1991 was hij docent aan de conservatoria van Utrecht en Den Haag en aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tevens werkte hij als recensent bij De Volkskrant en schreef hij voor NRC-Handelsblad, de Haagse Post en Luister. Hij was artistiek coördinator van het Residentie Orkest en directeur van het Nederlands Kamerkoor. Voor zijn verdiensten voor het Nederlandse muziekleven is hij in juni 2010 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Samama heeft vele boeken, artikelen en composities geschreven. Van hem verschenen bij Home Academy eerder de hoorcolleges Mozart, Beethoven, Stravinsky, Mahler, Debussy, Schubert, Monteverdi, Wagner, Bach, De taal van muziek, Klinkende geschiedenis, De zin van muziek en Sjostakovitsj.

Hoewel de titel zou kunnen suggereren dat ook de straat-, volks- en militaire muziek, de popmuziek en de commerciële muziek, een onderdeel van mijn overzicht zijn, beperk ik me - deels ook noodgedwongen - tot de kunstmuziek, gemeenlijk ook wel de klassieke muziek genaamd. 

In acht colleges van een uur gaan we langs de ontwikkelingen van de het einde van de Renaissance (daar waar de colleges De Renaissance in de Muziek eindigen) tot het begin van onze eeuw. Daarbij komen ook de maatschappelijke aspecten aan de orde die in ons land tot zo'n kenmerkend eigen muziekleven hebben geleid, met weinig belangstelling voor pracht en praal, maar niet minder allure. Niet zonder reden kwamen de familie Mozart en de jonge Beethoven naar de Nederlanden om te concerteren. In de achttiende eeuw eeuw was bovendien de Nederlandse muziekdrukkunst spraakmakend. 

In de negentiende eeuw zocht de burgerij naar de optimale beleving van muziek in opera en concertzaal. Vooraanstaande musici kwamen steevast naar ons land. Het Concertgebouw en haar orkest brachten vanaf 1888 een internationaal élan dat tot in onze dagen is voortgezet. En hoewel ook in de late twintigste en de vroege eenentwintigste eeuw de staat en de politiek een breed ontwikkelde muziekcultuur in alle lagen van de bevolking niet bepaald wenst te ondersteunen, staat het muziekleven hier te lande nog steeds bekend als vooruitstrevend en nieuwsgierig. 

Datum, tijd, plaats en aanmelden

Lezingen op dinsdagavonden 
24, 31 januari, 7, 14 februari
19.30-22.00

Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Deze lezingen komen tot stand in samenwerking met Home Academy.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Wie zich aanmeldt kunnen wij zo op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Ook sturen wij u op de dag van de lezing een herinnering.

Aanmelden kan hier:

Het Concertgebouw op 10 november 1902, door Jacob Olie

Dinsdag 24 januari
De zeventiende eeuw: rondje langs de vaderlandse velden, het calvinisme voorop, in de kerk en thuis.

Dinsdag 31 januari
De achttiende en negentiende eeuw (tot 1880): een beetje adel, een internationale muziekdrukkunst en het ontstaan van het burgerlijke concertleven.

Dinsdag 7 februari
De negentiende en vroege twintigste eeuw (vanaf 1880): internationaal élan.

Dinsdag 14 februari
De twintigste eeuw: vooruit of achteruit of anderszins, alles kan en alles mag.

Henriëtte Bosmans (1890-1952), componiste en pianiste
Deze website maakt gebruik van cookies.