Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hutspot

Hutspot SG is de titel waaronder we lezingen, cabaretvoorstellingen, filmavonden en andere evenementen scharen die losstaan van onze thematische reeksen.

Hutspot (stew or hotchpotch, but certainly not meant in a pejorative sense) is the title under which we present separate lectures, performances, film nights and other events.

Ook in onze sleutelstad is Brussel dichterbij dan je denkt. Overal vind je verbintenissen tussen Leiden en Europa, of het nu gaat om onderwijs, gezondheidszorg of het bedrijfsleven. Europese studenten en toeristen weten Leiden te vinden, andersom reikt de invloed van Leiden tot ver in Europa. Toch is de verbondenheid tussen beide niet altijd zichtbaar. Hoog tijd om daarover in gesprek te gaan. Zodoende organiseren wij in samenwerking met de Gemeente Leiden en het Europa Instituut een reeks bijeenkomsten rondom Europa en Leiden in aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen in mei.

De opening van het Leids Europafestival zal plaatsvinden in Rijksmuseum Boerhaave en gaat over het thema wetenschap. Conservator Tim Huisman vertelt hoe Herman Boerhaave ‘leermeester van Europa’ werd, aan de hand van de tentoonstelling: Herman Boerhaave en de Gouden Eeuw van de wetenschap. Rector magnificus Carel Stolker zal vervolgens stilstaan bij de hedendaagse relatie tussen Leiden en Europa op het gebied van wetenschap.

Plaats en Tijd

Rijksmuseum Boerhaave
Lange Sint Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

19.00 uur inloop
19.30 – 21.30 uur

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Aanmelding verplicht via de website van Rijksmuseum Boerhaave

Deze opening komt tot stand in samenwerking met Europa Instituut, Gemeente Leiden en Rijksmuseum Boerhaave.

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) gaat in februari 2019 voor de 67e keer op tournee langs de mooiste zalen van Nederland. Natuurlijk wordt de stadsgehoorzaal van Leiden niet overgeslagen!
NSO 2019 zal in het teken staan van het thema ‘Overwin’. Met het thema ‘Overwin’ worden parallellen getrokken tussen de culturele sector, studenten in het algemeen en het project NSO 2019 in het bijzonder.
Er wordt steeds minder geïnvesteerd in klassieke muziek, waardoor dit deel van onze cultuur in een neerwaartse spiraal is beland. Vele orkesten proberen het hoofd boven water te houden. Het NSO lukt dit al 67 jaar, we streven ernaar hierin te blijven overwinnen.

Veel studenten ervaren een grote studiedruk. ‘Overwin’ is een aanmoediging naar deze studenten: wees niet bang en houd je sterk! Daarnaast is het een aanmoediging voor het leven: overwin jezelf, durf te dromen! In het programma van NSO 2019 komt het thema ‘Overwin’ ook terug: de opdrachtcomponist Hawar Tawfiq heeft als Koerdische vluchteling een zeer zware strijd moeten leveren om een nieuw leven te kunnen opbouwen in Nederland. Ook komt de overwinning terug in de Zevende Symfonie ‘Leningrad’ van Dmitri Sjostakovitsj: een oorlogssymfonie geschreven voor de inwoners van Leningrad om hen een hart onder de riem te steken en hen aan te moedigen om krachtig te blijven.

Voorafgaand aan het concert organiseert Studium Generale een inleiding op het concert door Leo 
Samama.

Tijd en Plaats

19.00 uur Inleiding op het concert door Leo Samama (gratis)
Lipsiusgebouw, Zaal 019
Cleveringplaats 1, Leiden

20.15 uur Concert NSO 2019
Stadsgehoorzaal
Breestraat 60 2311 CS Leiden
Voor het programma en het kopen van kaarten ga naar website van NSO

Tweehonderdvijftig jaar geleden verlaat kapitein James Cook met de driemaster ‘HMS Endeavour’ de Engelse havenstad Plymouth voor zijn eerste tocht rond de wereld. De Endeavour-expeditie heeft als doel om op het pas ontdekte eiland Tahiti de Venusovergang te observeren, een buitengewoon zeldzaam hemelverschijnsel. Maar de hoofdbestemming van de reis is een andere. Cook krijgt geheime instructies van de Royal Navy om in de Stille Oceaan op zoek te gaan naar een nog onontdekt continent. Maar het zogeheten Terra Australis Incognita vindt hij niet. Wel omzeilt Cook als eerste de beide hoofdeilanden van Nieuw-Zeeland en brengt hij de Australische oostkust in kaart. Na bijna drie jaar arriveert het schip op 12 juli 1771 weer in Engeland met een schat aan wetenschappelijke informatie aan boord.
Onder begeleiding van historicus en auteur Jeroen Bos volgen wij in het kielzog van de HMS Endeavour. Ook zal Bos aandacht besteden aan de Nederlandse connectie met Cooks wereldreis en de beeldvorming van de door Cook bezochte gebieden.

Spreker

Drs. Jeroen Bos, auteur, historicus en informatiespecialist, werkzaam bij de Universitaire Bibliotheken Leiden, Universiteit Leiden

Tijd en Plaats

19.30 – 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Op een gebrandschilderd gedenkraam in het groot auditorium van het Academiegebouw staat arabist Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) afgebeeld tussen andere Leidse beroemdheden zoals Hugo de Groot, Johan Thorbecke, Johan Huizinga en Hendrik Lorentz. En even verderop, op Rapenburg 61, staat zijn woning: het Snouck Hurgronjehuis. Maar wie was deze illustere Leidenaar? Biograaf Philip Dröge omschrijft hem in zijn boek Pelgrim: leven en reizen van Christiaan Snouck Hurgronje als spion, arabist en pelgrim. Maar voor hij deze etiketten verdiende, studeerde Snouck Hurgronje Theologie en Semitische Talen aan de Leidse universiteit. Later bekeert hij zich tot de islam om een bezoek te kunnen brengen aan Mekka, als een van de eerste westerse geleerden. En daar blijft het niet bij. Tijdens deze lezing vertelt Dröge u over de rol die Snouck Hurgronje samen met kolonel Van Heutsz speelt in de Atjehoorlog, hoe hij hoogleraar Arabisch en later rector magnificus werd aan de Universiteit Leiden en nog veel meer.

Spreker

Drs. Philip Dröge is freelancejournalist, auteur, en oprichter en hoofdredacteur van het populairwetenschappelijke persbureau FAQT

Tijd en Plaats

19.30 – 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Op de laatste klimaatconferentie in het Poolse Katowice klonken opnieuw alarmerende berichten over een zeespiegelstijging als gevolg van klimaatsverandering. Daarbij is het echter van belang om te weten dat de zeespiegel nooit stabiel is geweest. In Spiegelzee: de zeespiegelgeschiedenis van de mens (2017) toont Salomon Kroonenberg hoe onze prehistorische voorouders kampten met zeespiegelstijgingen en dalingen. Aan het begin van zijn boek brengt de auteur een bezoek aan het strand van Katwijk. Hier stond in de zomer van 2008 een zwarte kubus van acht meter hoog. Bezoekers van deze Katwijkse Kaäba kregen een inkijk in de zeespiegelgeschiedenis over een periode van 120.000 jaar: de tijd dat Homo sapiens de aarde bevolkte. Aan het begin van deze periode, in het Eemien (de warme periode tussen de laatste twee ijstijden), stond de zeespiegel zo’n zes meter hoger dan nu. Terwijl 20.000 jaar geleden, in het Weichselien (het koudste deel van de laatste ijstijd), de zeespiegel meer dan honderd meter lager lag dan nu. In deze lezing bespreekt Kroonenberg welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe geleerden dit te weten zijn gekomen.

Spreker

Prof.dr. Salomon Kroonenberg, auteur en emeritus-hoogleraar Geologie aan de Technische Universiteit Delft

Tijd en Plaats

19.30 – 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie