Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hutspot

Hutspot SG is de titel waaronder we lezingen, cabaretvoorstellingen, filmavonden en andere evenementen scharen die losstaan van onze thematische reeksen.

Hutspot (stew or hotchpotch, but certainly not meant in a pejorative sense) SG is the title under which we announce lectures, performances, film nights and other events that are not part of our lecture series.

Seksuele Revolutie in de Gouden Eeuw

Aan het einde van de Gouden Eeuw beleefde Nederland zijn eerste porno-hausse. In de Republiek der Verenigde Nederlanden hadden drukkers en schrijvers een veel ruimere vrijheid dan de rest van Europa, waar centralistische monarchen nog de scepter zwaaiden. Nederland groeide zo uit tot de ‘seksshop van Europa’, van waaruit de Latijnse, Franse, Italiaanse, en Duitse pornowerken verspreid werden. Maar ook de thuismarkt werd bediend - met porno van eigen bodem.

Die Nederlandse pornowerken zijn interessant omdat ze niet alleen heel inventief zijn in het opwekken van de lust van de lezer, maar omdat ze tegelijkertijd nog zo veel meer doen. In De doorluchtige daden van Jan Stront, opgedragen aan het kackhuys uit 1680 gaat de porno hand in hand met vele poep- en piesgrappen en grappige scenes waar geslachtsdelen eigen ideeën en gevoelens blijken te hebben. Door te laten zien dat niet de geest, maar de lichamelijkheid de wereld beheerst, waren dit soort romans eigenlijk zeer gezagsondermijnend.  Zinnenprikkeling en lachlust zijn de dragers van radicale nieuwe visies op mens en seksualiteit. Zo wordt de seksshop van Europa ook het centrum van de eerste seksuele revolutie waar seks tot wetenschap wordt gemaakt en pleidooien voor vrijere seksuele moraal botsen tegen de grip van kerk en staat. Een vergelijking met de jaren 1960/1970 ligt hierbij voor de hand.

Enkele drukkers namen hoofdmoot van deze porno-productie voor hun rekening, zoals de beruchte Timotheus ten Hoorn uit Amsterdam. Hij werd herhaaldelijk vervolgd en veel van zijn drukken zijn verdwenen, want de radicaliteit van zijn drukwerk overschreed uiteindelijk toch ook regels van de relatief ruimhartige Nederlandse Republiek.

In deze lezing zal Inger Leemans u terugvoeren naar de eerste Seksuele Revolutie uit de Gouden Eeuw.

Lezing naar aanleiding van de tentoonstelling Porno op Papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen, van 22 maart t/m 24 juni in Museum Meermanno, Prinsessegracht 30, Den Haag

Spreker

Prof.dr. Inger Leemans  is hoogleraar Cultuurgeschiedenis bij de opleiding Geschiedenis (Faculteit der Letteren) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek gaat over de vroegmoderne, Nederlandse/Europese cultuurgeschiedenis (1500-1850). Leemans heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de pornografie, de (radicale) Verlichting, en de vroegmoderne roman

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 3 april
19.30-21.00 uur
Zaal 202
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

MENTOREN GEZOCHT VOOR STATUSHOUDERS IN LEIDEN

Project JA Statushouders (JAS) van de gemeente Leiden zoekt mentoren die komend half jaar statushouders uit de Leidse regio willen begeleiden. Een mentor vervult de rol van extra buur, stimuleert het spreken van Nederlands, maakt een statushouders wegwijs inde stad en ondersteunt de statushouder bij het opbouwen van een netwerk.

Mentoren en statushouders spreken gedurende een half jaar 2 à 3 uur per week af. In die tijd ondernemen ze diverse activiteiten: van schaatsen tot musea bezoeken, van samen koken tot meubels in elkaar zetten. Tijdens gesprekken ontstaat een uitwisseling van culturen. “Als we over Nederland praten vertelt Kebrom vaak hoe dat in Eritrea is, zo leer ik veel over zijn cultuur,” zegt Elise, een mentor.  Omgekeerd zijn statushouders, waaronder Kebrom, ook positief over mentoren: “Elise is een aardige vrouw, zij leert mij Nederlands en wil mij altijd helpen.” Zo levert het mentorschap voor beide partijen wat op. 

Om mentoren te informeren en te inspireren worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd. Deze gaan bijvoorbeeld over culturele verschillen en inburgering.  Daarnaast is er aandacht voor een goede match tussen mentoren en statushouders, gebaseerd op kennis, ervaring, achtergrond en wensen van de mentor. 

Wilt u meer weten over dit project of wilt u zich aanmelden als mentor? Neem dan contact op met Tim van Dijk: t.van.dijk@leiden.nl / 071 516 46 37 om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie zie: www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl 

Maatje of coach worden?

Kun je niet op 5 april, maar wil je wel op een andere manier een jonge vluchteling in jouw regio op weg helpen? Medio april start de ToekomstAcademie met programma's speciaal voor jonge vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum in Katwijk. Hiervoor zoeken wij nog coaches en maatjes! Meer informatie vind je op www.newdutchconnections.nl of je kunt mailen naar vrijwilligers@newducthconnections.nl

Daar waar het goed met je gaat, is je thuis

Theater Utrecht presenteert samen met theatermaker Bright Richards The Bright Side of Life: een komische en confronterende muzikale voorstelling met live muziek, over een acteur die zijn thuisland, waar hij beroemd en geliefd was, moet ontvluchten. Eenmaal in Nederland gaat hij inburgeren en op zoek naar nieuw publiek.

The Bright Side Of Life gaat over hoe je als persoon omgaat met het achterlaten van je oude wereld en het integreren in een nieuwe. Uiteindelijk blijkt dat niet daar waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je gaat, je thuis is. Bright was zelf een beroemd acteur in Liberia, maar moest 20 jaar geleden vluchten vanwege de burgeroorlog. Theater hielp hem een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. Hij volgde de acteursopleiding in Arnhem, maakte voorstellingen bij het Ro Theater en speelt sinds 2009 het stuk As I Left My Fathers House door het hele land. Ook is hij oprichter van New Dutch Connections: een stichting die o.a. theater inzet voor de empowerment van jonge nieuwkomers.

De komst van meer dan 60.000 vluchtelingen naar Nederland en de bijkomende uitdaging voor zowel deze mensen als de Nederlandse samenleving, inspireerde hem tot het maken van deze nieuwe voorstelling.

New Dutch Connections bundelt vanavond de krachten met Universiteit Leiden (Leiden Law Practices, Leiden Law Clinic en Studium Generale) om een nagesprek te verzorgen en samen te kijken naar wat we kunnen doen om vluchtelingen in jouw stad verder te helpen.
Moderator

Bright Richards, acteur/theatermaker en oprichter New Dutch Connections.
Panelleden:
Lesage Munyemana, expert vluchtelingenproblematiek en oprichter van Het Meetingpoint voor vluchteling-studenten, Universiteit Leiden.
Pepijn Smit, PStheater en initiatiefnemer van We Are Leiden.
Roos van Gelderen
wethouder 'jeugd, zorg, welzijn, personeel & organisatie', Gemeente Leiden.
Thomas van Houwelingen, advocaat gespecialiseerd in arbeidsmigratie,
voorzitter van de werkgroep 'Vreemdelingenrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten'. 

Amsterdam kon in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw niet tippen aan het zondige imago van Parijs en Berlijn. Toch ontstond hier op den duur ook een deels nieuwe uitgaanscultuur in danshuizen en cabaretzaaltjes. In een land waar de negentiende-eeuwse deugden huiselijkheid en zuinigheid waren, stond men niet te wachten op bijbehorende excessen als drankmisbruik, prostitutie en pornografie. Een aantal mondaine tijdschriften moesten de liefhebbers van dit nieuwe aanbod een hart onder riem steken. Ademden de eerste nummers nog een cabareteske sfeer, op den duur werden de bladen steeds scabreuzer. Justitie schaarde de uitgaven onder de noemer pornografie en begon een tegenoffensief.

Er was een heus opsporingsorgaan, het Rijksbureau betreffende de bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen en van den handel in ontuchtige uitgaven’, dat opsporingswerk verrichtte, niet alleen naar drukkers en uitgevers, maar ook naar schrijvers en afnemers. Vanaf het oprichtingsjaar 1914 werkte het Rijksbureau zich door stapels bladen en boekjes heen om vast te stellen of het nu wel of niet om pornografisch materiaal ging.

Een rijk geïllustreerde lezing over pornografie en prikkellectuur.

Lezing naar aanleiding van de tentoonstelling Porno op Papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen, van 22 maart t/m 24 juni in Museum Meermanno, Prinsessegracht 30, Den Haag

Spreker

Dr. Bert Sliggers, verzamelaar en voormalig conservator Teylers Museum Haarlem, gastconservator tentoonstelling Porno op Papier

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 10 april
19.30-21.00 uur
Zaal 202
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

In 2018 viert het Rijksmuseum van Oudheden, gelegen aan het Rapenburg in Leiden, haar tweehonderdjarige bestaan. Precies twee eeuwen geleden besloot de toenmalige Koning Willem 1 dat het pas gestichte Koninkrijk der Nederlanden, net als Engeland en Frankrijk moest beschikken over een nationale oudhedencollectie. Caspar Reuvens, de grondlegger van het oudheidkundigmuseum en tevens de eerste hoogleraar in de Algemeene Oudheidkunde (thans Archeologie genoemd), werd aangesteld als missieleider. Hij bouwde in korte tijd het bescheiden Leidse kabinet van cultuurobjecten uit tot een oudhedencollectie die mondiale faam geniet. Naast een indrukwekkende collectie Egyptische en Klassieke objecten, herbergt het museum vandaag de dag ook de vruchten van Nederlands archeologisch onderzoek. Denk aan het gebogen zwaard uit het vorstengraf bij Oss of de Schaal van Ewijk. Tijdens deze lezing neemt hoofdconservator Pieter ter Keurs van het Rijksmuseum ons in vogelvlucht mee door twee eeuwen Rijksmuseum van Oudheden.

Spreker

Prof.dr. Pieter ter Keurs, bijzonder hoogleraar Antropologie van materiële cultuur en hoofd collecties en onderzoek, Rijksmuseum van Oudheden

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 16 april
19.30-20.30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Caspar Reuvens

Bij het woord ‘samoerai’ denk je aan manhaftige gevechten met bijhorend wapengekletter. Maar deze krijgselite in het feodale Japanse eilandenrijk waren naast gevreesde krijgers ook beschermheren van kunst, cultuur en educatie. Buiten zich bekwamen in de krijgskunst maakten samoerai zich ook meester in verschillende kunstdisciplines zoals ikebana, schilderen en muziek. Gastconservator van het Japanmuseum Sieboldhuis, Bas Verberk, ontdekte nog een andere belangrijke inspiratiebron van de samoerai: nõ-theater. De band tussen krijgskunst en deze theaterkunst is uitgewerkt door Verberk in een prachtig geïllustreerd proefschrift getiteld: Masked Warriors – The Battle Stage of the Samurai. Naast deze publicatie is er tot 28 mei een gelijknamige tentoonstelling in Japanmuseum SieboldHuis, met een bijzondere collectie maskers, helmen, harnassen en wapens. Tijdens deze lezing laat Verberk zien hoe de voorliefde van de samoerai voor theaterkunst een stempel drukte op hun wapenuitrusting.

Spreker

Dr. Bas Verberk, conservator en auteur van Masked Warriors – The Battle Stage of the Samurai (2017)

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 30 april
19.30-20.30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Bij het woord evolutie denk je al snel aan de vinken op de Galapagoseilanden of de vlinders die fladderen door de dichte regenwouden van de Maleise Archipel. Dat is niet zo vreemd, het was op deze plekken waar de vaders van de evolutieleer Charles Darwin en Alfred Wallace voor het eerst inzicht verkregen in het proces van natuurlijke selectie en de opkomst van nieuwe variëteiten en soorten. Maar Menno Schilthuizen laat in zijn nieuwe boek Darwin comes to town (de Nederlandse vertaling verschijnt eind mei bij Uitgeverij Atlas Contact) zien dat Darwin en Wallace de stad niet hoefden te verlaten om evolutie te zien. Ook de stad fungeert als een eilandenarchipel. Dankzij kunstmatige barrières raken populaties van elkaar gescheiden en dit werkt evolutie in de hand. Schilthuizen toont in zijn boek hoe het schaakbordpatroon aan straten, huizen, hoogbouw, parken en bermen het urbane oerwoud tot interessant ecologisch onderzoeksgebied maakt. Het is vooral opmerkelijk hoe snel soorten zich aanpassen aan de uitdaging van een stadsbestaan. Met Menno Schilthuizen als expeditieleider bekijk je hoe evolutie plaatsgrijpt in de stad.

Spreker

Prof. dr. Menno Schilthuizen, werkt als evolutiebioloog en -onderzoeker aan Naturalis Biodiversity Center in Leiden en als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft hij populairwetenschappelijke boeken op zijn naam staan, waaronder ‘Darwins Peepshow' (2014),  ‘Waarom zijn er zoveel soorten?' (2016) en recent ‘Darwin comes to town’ (2018).

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 14 mei
19.30-20.30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Documentaire: De Spelende mens

Het boek Homo Ludens van Johan Huizinga bestaat precies 80 jaar. Ook is er de afgelopen jaren veel over ‘spel’ geschreven en gesproken door onder andere filosofen, cultuurwetenschappers, kunstenaars en journalisten. Het onderwerp leeft, om het zo maar te zeggen. Vanavond ziet u de NTR- documentaire De Spelende Mens (27 min, regisseur Sanne Rovers, researcher Lara Aerts en producent Eefje Blankevoort).

Als kind kun je alle dagen spelen. Maar naarmate je ouder wordt, krijg je meer verplichtingen en is er steeds minder tijd om te spelen. Bovendien, spelen is voor kinderen. Of niet?
Ook volwassenen spelen. Nog steeds, of weer. Ze treden toe tot hun speelwereld waar het er weliswaar vaak bloedserieus aan toegaat, maar waar het tegelijkertijd toch niet ‘echt’ is. Sommige mensen spelen om te winnen. Anderen juist voor de adrenalinekick. Voor de een is het spel een sociale aangelegenheid, voor de ander juist een mogelijkheid om zich terug te trekken. Maar voor iedereen lijkt te gelden dat spelen hen even vrijmaakt van het dagelijks leven. 
Toch wordt de spelende mens regelmatig als afwijkend gezien: beetje gek toch, zo’n volwassen man in een ridderpak? Of de spelers worden gezien als roekeloos, macho of monomaan. Waar ligt de grens tussen spel dat algemeen geaccepteerd is en spel dat de wenkbrauwen doet fronsen?
De observerende film van 25 minuten neemt de kijker mee in de belevingswerelden van elf verschillende spelen. Hoezeer de spelen in uitingsvorm ook van elkaar verschillen, in zijn zoektocht naar vrijheid speelt de mens eigenlijk één universeel spel.

Voorafgaand aan de documentaire zal Léon Hanssen spreken over het spel in en van de hedendaagse cultuur in het licht van Huizinga’s Homo Ludens.
Na afloop van de lezing en documentaire kunt u vragen stellen aan de regisseur Sanne Rovers.

Sprekers

Dr. Léon Hanssen, cultuurhistoricus en onderzoeker bij Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Sanne Rovers, regisseur De Spelende mens

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 22 mei
19.00-21.00 uur
Het Kijkhuis
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Kaartjes kunt u reservern bij het Kijkhuis
Kosten: € 0 per kaartje

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie