Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hutspot

Hutspot SG is de titel waaronder we lezingen, cabaretvoorstellingen, filmavonden en andere evenementen scharen die losstaan van onze thematische reeksen. 

Hutspot (stew or hotchpotch, but certainly not meant in a pejorative sense) is the title under which we present separate lectures, performances, film nights and other events.

In 30 to 40 years, Earth’s population will reach ten billion people, most of whom will be middle-class. Can our world support all those affluent people? Can we provide enough food, water, and energy while avoiding the worst effects of climate change? For decades the intellectual blueprints for answering these urgent questions have been provided by two deeply divided groups, “Wizards” and “Prophets", each inspired by a little-known twentieth-century scientist. Wizards follow Norman Borlaug (1914-2009), the Nobel-winning plant breeder who was the main figure in the "Green Revolution", which doubled or even tripled global grain yields in the 1970s and 1980s, preventing millions of deaths from hunger. Borlaug has become the emblem of the belief that science and technology, when properly applied, can help us produce our way out of our most pressing problems. Ornithologist William Vogt (1902-68) was the principle founder of the environmental movement, the 20th century's only enduring ideology. In best-selling books and powerful species, he laid down the Prophets’ fundamental argument: that the world has limits that humankind transgresses at its peril. The two proposed solutions oppose each other, and provide radically different visions of the world to come.

Speaker

Charles C. Mann is the author, most recently, of The Wizard and the Prophet. His previous books include 1491, which won the National Academies of Sciences' Keck award for best book of the year, and 1493, a New York Times bestseller. A correspondent for the Atlantic Monthly, Science, and Wired, he has covered the intersection of science, technology, and commerce for many newspapers and magazines here and abroad.

Time and Venue

Thursdag 31 October
7:30-9:00 pm

Room 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

All welcome!
Entrance is free.
No registration needed.

Wat maakt een dier geschikt voor domesticatie?

Het Bijbelboek Genesis 9:1 bevat het beroemde gebod van God aan Noach en zijn zonen: 'Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!'  Ook roept hij hen op heer en meester te worden van alle dieren op het land, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Toch zijn er van de vele miljoenen diersoorten op aarde maar een klein aantal daadwerkelijk gedomesticeerd. Evolutiebioloog en bio-informaticus Rutger Vos probeert aan de hand van computermodellen en kunstmatige intelligentie antwoord te geven op de vraag waarom sommige diersoorten wel en andere niet geschikt bleken voor domesticatie.

Spreker
Dr. Rutger Vos, evolutiebioloog, bio-informaticus en onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Centre

Deze lezing is tot stand gekomen in samenwerking met Brave New World en is officieel onderdeel van het festival Beyond Human.

Tijd en Plaats

Woensdag 6 november
19.30-20.30 uur

Zaal 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Kuierend over het strand tussen Scheveningen en de Hoek van Holland heb je soms het geluk om aan de horizon vreemde, welhaast voorwereldlijke wezens te zien opdoemen. Het zijn de beroemde strandbeesten uit de menagerie van kunstenaar en uitvinder Theo Jansen. Zijn kolossale kinetische kunstwerken, opgetrokken uit pvc-buizen, tie-wraps en touw, zijn vaak voorzien van speciale vinnen of vleugelconstructies die windenergie omzetten in beweging. De sauriërachtige strandbeesten zijn het product van trial en error. Via een evolutionair proces fabriceert hij steeds beter aangepaste strandbeesten die in de toekomst wellicht een geheel eigen leven kunnen leiden langs de vloedlijn. Kom naar de lezing en laat u rondleiden door de bizarre menagerie van Theo Jansen.  

Spreker
Theo Jansen, kunstenaar, ontwerper en uitvinder van de beroemde strandbeesten 


Deze lezing is tot stand gekomen in samenwerking met Brave New World en is officieel onderdeel van het festival Beyond Human.

Tijd en Plaats

Donderdag 7 november
19.30-20.30 uur

Zaal 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Reclameborden, Facebook-notificaties en verkeerslichten: onze ogen worden elke dag gebombardeerd met visuele informatie. Maar wat bepaalt wat ons opvalt en wat we negeren? Stefan van der Stigchel bespreekt hoe we informatie verwerken, waarom onze ogen meer zien dan we verwerken en wat voor gevolgen dit heeft in het dagelijks leven. Aandacht is iets heel fragiels dat al door één piepje van je smartphone tenietgedaan kan worden. Hoe kun je je wapenen tegen dit soort afleiders? Dit college staat stil bij de vraag hoe aandacht werkt. Hij bespreekt welke trucs ‘aandachtsarchitecten’, zoals reclamemakers en verkeersdeskundigen, uit de kast halen om onze aandacht te trekken.

Spreker

Prof.dr. Stefan van der Stigchel is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van het AttentionLab, dat onderzoekt hoe aandacht en visueel bewustzijn onze perceptie van de wereld beïnvloeden

Deze lezing is onderdeel van een tweedelige serie die tot stand is gekomen in samenwerking met Home Academy.

Tijd en Plaats

Donderdag 14 november
19.30-21.00 uur

Zaal 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Filmvertoning n.a.v. de val van de Muur

(USA, 2003, 121', Nederlandse ondertiteling)

Wanneer een Oost-Duitse moeder na acht maanden ontwaakt uit een coma, moet haar zoon de schijn ophouden dat de Berlijnse Muur nooit gevallen is.
Kort voor het vallen van de Berlijnse Muur belandt Christiane Kerner, een trotse burger van de DDR, in een coma. Zodoende mist ze de complete omslag van communistisch regime naar de kapitalistische, vrije wereld. Als ze door een wonder na acht maanden toch haar ogen weer opent, wacht haar een compleet nieuw vaderland. De dokters waarschuwen haar 21-jarige zoon Alex dat zij niets mag merken van alle veranderingen, want haar hart is zo verzwakt dat de opwinding haar zeker fataal zal worden. En zo moet Alex de DDR binnen de muren van hun Berlijnse appartement doen herrijzen. Wat begint als een leugentje om bestwil, loopt steeds verder uit de hand.

Met een inleiding door Dorine Schellens, 
docent bij het LUCAS, Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar hedendaagse Duitse en Russische cultuurgeschiedenis.

Goodbye Lenin (2003) van regisseur Wolfgang Becker is één van de meest populaire Duitse films aller tijden. De grote bekendheid van de film maakt dat deze deel is geworden van de collectieve herinnering aan de Duitse deling. Dertig jaar na de val van de muur kijken we in de inleiding voor de filmvertoning naar de betekenis van Goodbye Lenin in de context van dit debat. Met verwijzingen naar andere bekende films over de DDR, zoals Sonnenallee (1999) en Der Zimmerspringbrunnen (2001), zal worden stilgestaan bij de rol die populaire cultuur speelt in de verwerking van de geschiedenis van de Duitse deling.

Tijd en Plaats

Dinsdag 19 november
21.00 uur

Het Kijkhuis
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Kosten € 10,5 per kaartje
Kosten Cineville € 0 per kaartje

Al vroeg wordt Lucas van Leyden in heel Europa gezien als wonderkind vanwege zijn sublieme etsen en tekeningen. Eén van de beroemdste en meest opvallende kunstwerken is het enorme altaarstuk van het Laatste Oordeel (uit de collectie van Museum De Lakenhal), geschilderd in ca. 1526-27 als memorietafel voor Claes Dircsz. van Swieten, een vermogende houthandelaar en schepen van Leiden die in 1525 was overleden.
Als tekenaar, graficus en schilder was hij een belangrijke inspiratiebron voor vele generaties schilders, waaronder Rembrandt van Rijn. Jaren stroopte Rembrandt veilingen af om kunst te kopen, waaronder soms dure prenten van de door hem bewonderde Lucas van Leyden. Pancras Hogendoorn is in Rembrandts voetsporen getreden en zal vanavond vertellen over zijn interesse in de gravures van Lucas van Leyden.

Spreker

Prof.dr. Pancras Hogendoorn, hoogleraar pathologie, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Tijd en Plaats

Woensdag 20 november
19.30-21.00 uur

Zaal 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

In mei 2019 verscheen het boek Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis, 1752-1830 van Jan Wim Buisman. Van oudsher werden donder en bliksem gezien als straffen van God. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin echter verandering. Welke gevolgen hadden de uitvinding en invoering van de bliksemafleider voor de manier waarop men aankeek tegen het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht?
Jan Wim Buisman zal in deze lezing duidelijk maken hoe godsbeeld en natuurbeeld veranderden. De religie van verlichte mensen werd niet zozeer door angst als wel door vreugde bepaald. De natuur werd minder dan voorheen als een bedreiging ervaren. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor het onweer, kon je er onbekommerd mee gaan spelen. En dat deden dichters, schilders en musici dan ook naar hartenlust. Op menig schilderij leidde het onweer tot verheven ervaringen. Waren liefdesvonken in gedichten nog metaforen, in de geneeskunde werden de bliksemschichten nagebootst als onderdeel van een seksuele therapie die lust en wellust moest bevorderen.

Spreker

Dr. Jan Wim Buisman, universitair docent aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap, Universiteit Leiden

Deze lezing is georganiseerd naar aanleiding van de uitvoering Voyage to Creation, een oratorium, gecomponeerd door dirigent Jeppe Moulijn, waarin hij Darwin en de bijbel dichterbij elkaar brengt. Het concert uitgevoerd door Toonkunstorkest Leiden samen met Leids Projectkoor, Leiden English Choir, Kamerkoor Collegium Musicum, het Leiderdorps Kamerkoor en bariton Michael Wilmering zal plaatsvinden op zondag 1 december in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Tijd en Plaats

Dinsdag 26 november
19.30-21.00 uur

Zaal 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Mails, appjes, banners, pushberichten, trending topics en kattenfilmpjes – het is tegenwoordig moeilijker dan ooit om je langer dan een paar minuten onafgebroken te concentreren. Is dat een probleem? Ja, want concentratie is onmisbaar om creatief en productief te kunnen werken. Tijd voor de wetenschap om met antwoorden te komen. Stefan van der Stigchel helpt je in dit tweede college om als winnaar uit de strijd om je aandacht te komen. Hij laat zien hoe concentratie werkt, maakt duidelijk hoe we ons werkgeheugen soms verkeerd gebruiken en legt de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit. Maar bovenal geeft hij technieken waarmee je je concentratie langer vast kunt houden.

Spreker

Prof.dr. Stefan van der Stigchel is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van het AttentionLab, dat onderzoekt hoe aandacht en visueel bewustzijn onze perceptie van de wereld beïnvloeden

Deze lezing is onderdeel van een tweedelige serie die tot stand is gekomen in samenwerking met Home Academy.

Tijd en Plaats

Donderdag 28 november
19.30-21.00 uur

Zaal 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

In de lezingenreeks ter ere van het Rembrandtjaar kan een lezing over Rembrandts jeugd niet ontbreken. Christiaan Vogelaar laat in deze lezing zien hoe Rembrandt tijdens zijn Leidse jaren het fundament legt voor zijn latere werk. Zijn ontwikkeling was pijlsnel en binnen enkele jaren leverde hij zijn eerste meesterwerken af. Rembrandt laat zich weliswaar inspireren door de schildermeesters van weleer, maar betuigt zich tevens een zoekende kunstenaar die door ononderbroken experimenteren tot nieuwe vindingen komt.

Spreker

Drs. Christiaan Vogelaar, conservator Oude schilderkunst van Museum De Lakenhal

Tijd en Plaats

Dinsdag 10 december
19.30-21.00 uur

Zaal 0.19
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie