Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hutspot

Hutspot SG is de titel waaronder we lezingen, cabaretvoorstellingen, filmavonden en andere evenementen scharen die losstaan van onze thematische reeksen. 

Hutspot (stew or hotchpotch, but certainly not meant in a pejorative sense) is the title under which we present separate lectures, performances, film nights and other events.

Er moeten een miljoen woningen worden gebouwd. Er staan transities op stapel. Een duurzaam energiesysteem, meer ruimte voor de natuur, een circulaire economie. Alles wijst erop dat de stad en het landschap drastisch zullen veranderen. Die veranderingen werken door. Aan de horizon. Op het platteland. Aan de randen van de stad. En bij u om de hoek.

De roep om een krachtige ruimtelijke ordening zwelt weer aan. Nederland heeft daar een lange traditie in. Maar willen we die planningsmachine wel weer opnieuw opstarten? Die machine van telkens weer nieuwe plannen die over stad en land worden uitgerold? Of vraagt deze tijd om een andere aanpak?

PS|Theater, het stadsgezelschap van Leiden, speelt in augustus de voorstelling Onze Grond, over een van de laatste onbebouwde stukjes grond van de Randstad. Naar aanleiding daarvan zal planoloog Peter Paul Witsen, buitenpromovendus aan de TU Delft, spreken over de planologie als wetenschap, de druk op de ruimte en de manier waarop de sociale, culturele en emotionele waarden van de fysieke omgeving bij alle plannenmakerij tot hun recht kunnen komen.

Sprekers:
Peter Paul Witsen, buitenpromovendus Spatial Planning and Strategy TU Delft, met een inleiding door Erica Smits, dramaturg PS|theater

Tijd, Plaats en aanmeldlink

Tijd: 15.30-17.00
Plaats: online via zoom
Aanmeldlink

Onder President Xi Jinping ontpopt China zich als een grootmacht met mondiale ambities en zelfs als een rivaal van de Verenigde Staten. De handelsoorlog tussen China en de VS is ondertussen geëscaleerd tot een openlijk conflict dat allang niet meer alleen over handel gaat. In dit nieuwe geopolitieke klimaat zijn feiten of verdenkingen van Chinese invloed, beïnvloeding of zelfs inmenging in veel landen vaak de eerste tekenen geweest van een omslag in de perceptie van de vervlechting van de economie, maatschappij, cultuur en politiek met China. Dit geldt ook voor Nederland. Er worden nu duidelijk stappen gezet om oneigenlijk gebruik van samenwerking met China te voorkomen zonder de vele voordelen die daaraan verbonden zijn teniet te doen. Hoewel het verlies van de onschuld in onze betrekkingen met China heel belangrijk is, zijn hieraan toch ook schaduwzijden. In discussies over Chinese invloed wordt vaak de hele waaier van invloed, beïnvloeding, inmenging en zelfs sabotage vaak over een kam geschoren. Bovendien hebben aantijgingen van Chinese invloed uitermate negatieve gevolgen voor Chinees-Nederlandse personen, bedrijven en instellingen, ook wanneer hun volstrekt geen blaam treft. In deze lezing zal ik aan de hand van mijn recente onderzoek naar Chinese invloed binnen de Chinese gemeenschap in Nederland ingaan op deze problematiek, waarbij centraal staat wat de Nederlandse overheid en samenleving wel en vooral ook juist niet zou kunnen en moeten doen.

Spreker: 
Prof.dr. Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies

Link naar opname en naar rapport

Tijd: 15.30 tot 17.00 uur
Plaats: Zoom
Link naar de opname
Link naar het rapport

Deze website maakt gebruik van cookies.