Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hutspot

Hutspot SG is de titel waaronder we lezingen, cabaretvoorstellingen, filmavonden en andere evenementen scharen die losstaan van onze thematische reeksen.

Hutspot (stew or hotchpotch, but certainly not meant in a pejorative sense) SG is the title under which we announce lectures, performances, film nights and other events that are not part of our lecture series.

De Europese Unie is ontegenzeglijk in een politiek-revolutionaire fase beland. Zo beziet Luuk van Middelaar, hoogleraar aan de Rechtenfaculteit in Leiden, de Europese samenwerking van dit moment. Tijdens deze lezing behandelt hij enkele hoofdlijnen uit zijn boek De nieuwe politiek van Europa, dat afgelopen najaar verscheen. Daarbij geeft hij zowel een frontlijnverslag van Europese crisisjaren (vluchtelingenstromen, eurocrisis, strijd in Oekraïne, Brexit), als een analyse van de nieuwe politieke en institutionele verhoudingen in Europa. Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden, zal op Van Middelaars lezing reageren. De impact van Europa op lokaal niveau is evident. Waarin komt deze tot uiting? Wat betekent dit voor het lokaal bestuur in een stad als Leiden?

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leiden.

Sprekers

Prof. dr. Luuk van Middelaar is toonaangevend historicus en politiek filosoof. Hij was politiek adviseur van de eerste voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. Daarnaast is hij columnist van NRC Handelsblad en de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Burgemeester Henri Lenferink is opgeleid als historicus en sinds 2003 burgemeester van Leiden.

Tijd, plaats en toegang

Woensdag 7 februari
17.00 - 19.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Een andere visie op kleine mensen in de geschiedenis

Hoe klein ze ook zijn, mensen met een groeibeperking of ‘dwergen’ lopen in de kijker en trekken iedereens aandacht, of ze dat nu willen of niet. Het is niet verwonderlijk dat kleine mensen spontaan in verband gebracht worden met de wereld van sprookjes en legenden. Maar soms slaat die verwondering om in spot én ook dat is het lot van kleine mensen. Dwergen waren veel meer dan schattige of belachelijke ‘minimensjes’ en hebben in het verleden vaak grootse zaken gerealiseerd. Enkele van hen waren vrienden van vorsten, kunstenaars, auteurs, reizigers, vechters en kunstenaars. Hoog tijd om met hen kennis te maken!
 

Spreker

Dr. Bert Gevaert, auteur en docent klassieke talen

Tijd, plaats en toegang

Maandagavond 12 februari
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Net als over smaak en schoonheid wordt over de opwindingsgraad van blote menselijke lichaamsdelen niet overal en altijd hetzelfde gedacht. Vandaar dat – afhankelijk van tijd en plaats – uiteenlopende lichaamsdelen tot opwindingsgebied zijn verklaard, of vrijwel het hele lijf. Mensen worden soms zelfs gewaarschuwd voor het gevaar van een bloot oog of een onbedekte vrouwenpink. Helaas is het niet zo dat meer bedekking minder opwinding zou oproepen: meer dan zichtbaar bloot blijken kleren nieuwsgierig te maken naar alles wat daaronder verborgen zit. Ideeën over verplichte bedekking hebben zich nooit aan grenzen gehouden, maar in de eenentwintigste eeuw vermengen contrasterende praktijken zich zichtbaar in ons dagelijkse straatbeeld. Wat mensen uit verschillende culturen en religies van elkaar denken is lang niet altijd positief. Samenleven en samen overleven vereist een minimum aan wederzijds respect. Respect betekent behoedzaam omgaan met ieders blote of bedekte schaamte, maar het betekent niet dat over bloot en bedekt geen stevige discussie meer gevoerd kan worden.

Lezing naar aanleiding van de tentoonstelling Bloot of Bedekt in de universiteitsbibliotheek – 25 januari-27 mei 2018.

Spreker

Prof. dr. Mineke Schipper, schrijver van non-fictie en fictie, tevens verbonden aan het LUCAS en emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap.

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 6 maart
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

In de Westerse visuele cultuur wordt aandacht voor het naakte lichaam en met name de geslachtsdelen doorgaans verschoven naar die gebieden van het lichaam die minder onrust veroorzaken. Aan de hand van een reeks voorbeelden uit de geschiedenis van de kunst en enkele uit de literatuur zal de spreker dit mechanisme van verschuiving demonstreren.

Lezing naar aanleiding van de tentoonstelling Bloot of Bedekt in de universiteitsbibliotheek – 25 januari-27 mei 2018.

Spreker

Prof. dr. Ernst van Alphen, hoogleraar literatuurwetenschap, LUCAS, Universiteit Leiden

Tijd, plaats en toegang

Dinsdagavond 13 maart
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.