Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hutspot

Wij gaan met de sprekers en partners overleggen wanneer deze lezingen alsnog zouden kunnen plaatsvinden. Te zijner tijd zullen wij u via de website, nieuwsbrief en social media hiervan op de hoogte stellen.

Hutspot SG is de titel waaronder we lezingen, cabaretvoorstellingen, filmavonden en andere evenementen scharen die losstaan van onze thematische reeksen. 

Hutspot (stew or hotchpotch, but certainly not meant in a pejorative sense) is the title under which we present separate lectures, performances, film nights and other events.

Op 1 april zouden we een avond hebben over 'Hart van de democratie' met Kees Boonman en Charlotte Nijs en de makers allen aanwezig. 
De uitzending van de gehele docu was vrijdag 20 maart om 22.15 bij NPO2, maar is nog steeds te bekijken.
Vrijdag 20 maart om 22.15 bij NPO2.
 

In het gebouw waar onze democratie dagelijks wordt beproefd, is achter de gordijnen het verval ontluisterend zichtbaar. De renovatie van Het Binnenhof duldt nauwelijks uitstel. Geldt dat ook voor de kwaliteit van onze huidige democratie? In deze documentaire onderzoeken Suzanne Raes en Liesbeth Witteman de veelbesproken kloof tussen burger en politiek. De journalistieke hoofdpersonen, de ervaren Kees Boonman en de nieuwe politiek verslaggever Charlotte Nijs, bewegen zich ieder op eigen wijze door het gebouw en langs de actualiteit. Op speelse en indringende wijze analyseren de makers de waan van de dag en onthullen zij de verstrengelde relatie tussen pers en politiek. Het resultaat is een film, waarin zowel kritisch als met warmte en mededogen het gevecht op de belangrijkste vierkante kilometer van Nederland gedurende een vol jaar is vastgelegd.

Bijna zijn hele wetenschappelijke carrière heeft Charles Darwin onderzoek gedaan naar regenwormen. In zijn laatste levensjaren besluit hij al zijn observaties en proefnemingen te bundelen. Zijn wormenboek, dat zes maanden voor zijn dood werd uitgegeven, was direct een bestseller. Tot het verschijnen van The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms (1881) zagen mensen regenwormen en andere creepy crawlies louter als ongedierte dat je zo snel mogelijk moest verdelgen. Darwin toonde aan dat regenwormen de vruchtbaarheid en structuur van de bodem juist ten goede komen. Vol lof schrijft hij: ‘Het is twijfelachtig of er andere dieren bestaan, die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de aarde als deze simpele schepselen.’ In 2019 werd Darwins wormenboek voor het eerst vertaald naar het Nederlands door bioloog Toon van de Ouderaa. Tijdens deze lezing laat Van der Ouderaa zijn licht schijnen op dit bijzondere boek en neemt hij u mee door de labyrintische kronkelgangen van de regenworm.

Spreker: 
Toon van der Ouderaa, vertaler, gepensioneerd bioloog en Darwinkenner

Tijd en Plaats

Lezing op woensdagavond 6 mei
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Naar een nieuw begin voor ME/CVS

Filmvertoning en lezing met prof.dr. Hemmo Drexhage, emeritus hoogleraar Medische Immunologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, tevens lid van de Stuurgroep voor de onderzoeksagenda ME/CVS, ZonMw
30.000 tot 40.000 mensen in Nederland lijden aan ME/CVS (Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch Vermoeidheidssyndroom). Met ongeveer 17 miljoen patiënten wereldwijd is het geen zeldzame ziekte. 60% of meer van de patiënten zijn niet meer in staat om te werken. Ongeveer een kwart is volledig aan huis gebonden. Velen zijn volledig bedlegerig en afhankelijk van zorg.
De oorzaak van ME/CVS is onduidelijk. Nog steeds is er geen diagnostische test en geen oorzakelijke behandeling. Dit gebrek aan kennis is vooral het resultaat van een bijzonder laag onderzoeksbudget. Toch is er de afgelopen jaren veel veranderd: in 2015 leidde een rapport van het Amerikaanse
Institute of Medicine tot een verandering van beleid ten aanzien van ME/CVS. Sindsdien zijn de National Institutes of Health in de VS begonnen een aantal samenwerkende onderzoekscentra te financieren (o.a. aan Cornell University, Columbia University en The Jackson Laboratory). Ook in Stanford en Harvard wordt er onderzoek gedaan.
In Nederland schaarde de Gezondheidsraad zich in 2018 achter een groot deel van de aanbevelingen van het Amerikaanse rapport en eiste, onder andere, ook in Nederland meer onderzoek naar ME/CVS. Sindsdien wachten patiënten op praktische stappen. Die lijken er nu te komen: dit voorjaar is er in opdracht van de minister van Medische zaken en Sport een stuurgroep geïnstalleerd die nog dit jaar een biomedische onderzoeksagenda voor de komende jaren zal presenteren.
Op deze avond kijken we eerst samen de recente Noorse documentaire ‘Left Out’. Daarna spreekt professor Drexhage, die op dit moment meewerkt aan de Nederlandse onderzoeksagenda. Waar liggen de biomedische onderzoeksambities ten aanzien van ME/CVS? Wat zijn interessante invalshoeken en onderzoekssporen? Welke bevindingen uit het verleden wachten nog op replicatie?

Documentaire

Left Out (NOR 2020, 47 minuten, regie: Pål Schaathun, Noors met Engelse ondertiteling)
Toen hij begon te filmen, hoopte de Noorse documentairemaker Pål Schaathun het verloop van een klinische studie vast te leggen die het einde zou betekenen van ME/CVS. Onderzoekers aan de Universiteit Bergen dachten per toeval een medicijn te hebben gevonden dat de ziekte kon genezen. Die hoop bleek tevergeefs. In plaats daarvan brengt deze film de behoeften, verwachtingen en verlangens in beeld van mensen die door ziekte niet meer kunnen deelnemen aan het leven.

Deze avond is mede ingegeven door het vertrek van onze programmamaker Tilman Grünewald, die eind 2019 volledig moest stoppen met werken wegens ME/CVS.

Tijd en Plaats

Lezing op maandagavond 11 mei
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.