Logo Universiteit Leiden.

nl en

Op kamp!

Binnenkort organiseert het netwerk 'Selectief mutisme Vlaanderen' een zomerkamp voor kinderen en adolescenten met selectief mutisme. De organisatoren van het kamp zijn erg benieuwd of de kampweek bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Zo’n zomerkamp is best spannend en dus vragen veel deelnemers zich af of het een positieve ervaring zal zijn en of het bijdraagt aan een versterking van vaardigheden of zelfbeeld.

De Universiteit Leiden is gestart met een online onderzoek naar het zomerkamp. Voor dit onderzoek is het belangrijk om een vergelijking te maken met kinderen en jongeren die niet op dit kamp zijn geweest.

'Help ook mee!'

We zijn op zoek naar kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met een diagnose selectief mutisme die niet meegaan met dit zomerkamp, en een van hun ouders.

Helpen jullie mee om inzicht te krijgen of het zomerkamp helpt om je sterker en fijner te voelen en om makkelijker iets durven? Misschien willen jullie dan een aantal vragen invullen. De vragen gaan over de dingen die je durft, dingen die spanning geven en over hoe je je voelt.  

Lees hieronder hoe je je aan kunt melden voor het onderzoek. 

Inkijkexemplaren informatiebrief

Hieronder vindt u een inkijkexemplaar van de informatiebrief voor kinderen/jongeren en voor ouders. De inhoud van deze downloads vindt u bovendien hieronder als meest gestelde vragen gepubliceerd:

Meedoen?

Als u mee wilt doen met het onderzoek, dan is het belangrijk dat u hiervoor toestemming geeft:

Vanaf 12 jaar geeft uw kind ook zelf toestemming om mee te doen aan het onderzoek:

Meest gestelde vragen over het onderzoek

We onderzoeken of het zomerkamp kinderen en jongeren helpt om zich sterker en fijner te voelen en of ze makkelijker iets durven doen wat ze normaal gesproken niet snel doen. We onderzoeken ook of eventuele veranderingen blijven bestaan na langere tijd.

Zo’n zomerkamp is spannend en dus vragen veel deelnemers zich af of het een positieve ervaring zal zijn en of het bijdraagt aan een versterking van vaardigheden of zelfbeeld. Wetenschappelijke kennis daarover ontbreekt nog.

Kinderen en jongeren tussen de 8-18 jaar met selectief mutisme kunnen meedoen. Ook aan u worden enkele vragen gesteld, nadat u toestemming heeft gegeven met het onderzoek mee te doen.

Als u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, sturen we per e-mail een link naar een online vragenlijst. Er is een vragenlijst voor uw kind en een vragenlijst voor de ouder.

We vragen deelnemers in totaal 3 keer een vragenlijst in te vullen:

  1. in de laatste week van juni,
  2. twee weken later (half juli),
  3. drie maanden later (begin oktober)

De vragenlijst voor kinderen en jongeren neemt ongeveer een kwartier in beslag. De eerste vragenlijst voor ouders duurt ongeveer 25 minuten, de tweede ongeveer 5 minuten en de laatste ongeveer 20 minuten.

De vragenlijsten kunt u invullen op een computer of tablet. Als vragen voor jonge kinderen moeilijk zijn, kunnen ouders helpen door de vragen toe te lichten. U hoeft niet alles achter elkaar in te vullen. U kunt de vragenlijst tussentijds afsluiten en later verder gaan. De gegevens worden dan opgeslagen.

Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u ons de wetenschappelijk kennis over zomerkampen te vergroten. Hiermee kunnen kampen in de toekomst nog beter worden afgestemd op behoeften van deelnemers en kunnen we kinderen en ouders beter informeren.

Het invullen van de vragenlijsten kost tijd. De vragen zijn echter niet belastend en kunnen gewoon thuis, geheel digitaal worden ingevuld.

Alle persoonsgegevens blijven vertrouwelijk. Elke deelnemer krijgt een persoonlijke onderzoekscode. De gegevens die online worden ingevuld, worden bewaard onder die code. De koppeling tussen persoonsgegevens en onderzoekscode staat op een lijst die apart en beveiligd wordt bewaard door de hoofdonderzoeker. Na 10 jaar worden alle niet-anonieme onderzoeksgegevens vernietigd.

Als we de resultaten van het onderzoek beschrijven, bijvoorbeeld in een brief aan deelnemers, in een bericht aan geïnteresseerden of in een wetenschappelijk artikel, dan schrijven we altijd alleen over de groepsgegevens. Er worden nooit persoonlijke gegevens beschreven. Zo kan niemand weten over welke personen het precies gaat. We zijn zeer voorzichtig met persoonlijke gegevens en houden ons aan de afspraken die er zijn voor persoonsgegevens in onderzoek.

Voor het invullen van de vragen zullen wij u een e-mail met een link sturen. Daarom is het belangrijk dat u op het toestemmingsformulier ook uw e-mailadres invult. Met uw e-mailadres gaan we uiterst vertrouwelijk om. We gebruiken het niet voor iets anders dan bovengenoemde reden. Uw e-mailadres wordt niet bij de ingevulde gegevens bewaard, zodat anonimiteit en privacy gewaarborgd blijven.

Wij vragen aan u of uw zoon/dochter mee mag doen. U kunt toestemming geven door het toestemmingformulier in te vullen. U ondertekent dit met uw naam en e-mailadres. Dit is belangrijk omdat wij u een e-mail met een link zullen sturen naar de vragenlijst.

Als uw zoon of dochter 12 jaar of ouder is, wordt hij/zij ook om toestemming gevraagd.

Meedoen is volledig vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, hoeft u niets te doen en ook niet uit te leggen waarom u niet mee wilt doen. Dat geldt ook als u halverwege wilt stoppen. Het heeft geen gevolgen voor uw contact met het netwerk 'Selectief mutisme Vlaanderen' of de onderzoeker.

Als u verder nog iets wilt weten over het onderzoek, of als u vragen of klachten heeft kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker: Maretha de Jonge (071 – 527 4060 of m.v.de.jonge@fsw.leidenuniv.nl).

Als u vragen of klachten heeft die u liever niet met de onderzoeker wilt bespreken, kunt u zich wenden tot een onafhankelijk onderzoeker, die niet bij de uitvoering van het onderzoek betrokken is, maar wel op de hoogte is van dit onderzoek. U kunt daarvoor contact opnemen met Marga Sikkema-de Jong (071 – 527 31 86 of jongtm@fsw.leidenuniv.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.