Logo Universiteit Leiden.

nl en

Lezing: Wetenschap en politiek

Datum
woensdag 12 mei 2021
Tijd
Bezoekadres
Online

Sinds het uitbreken van de covid-19-pandemie is er geen talkshow meer zonder viroloog of epidemioloog, waaronder medewerkers van onze eigen universiteit. Nooit eerder hebben wetenschappers zo’n prominente, voor iedereen zichtbare, rol als adviseur van de politiek gespeeld. Sommigen vinden die rol te groot. Gaan ze niet op de stoel van de politiek zitten? Jan Anthonie Bruijn is patholoog en sinds 2012 lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Sinds 2019 is hij voorzitter van de Eerste Kamer. Hij vindt het een goede zaak dat er nu zoveel aandacht is voor de adviseurs. ‘De wetenschappers krijgen een gezicht’, constateert hij.

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen, op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Bij het bepalen van beleid moeten keuzes worden gemaakt door afweging van belangen.

Om als politicus een samenleving goed te kunnen besturen is kennis onontbeerlijk. Daar het onmogelijk is om op ieder terrein deskundig te zijn, wordt advies ingewonnen bij (of ongevraagd gegeven door) onafhankelijke deskundigen, vaak hoogleraren of andere wetenschappers, werkzaam bij universiteiten of wetenschappelijke instituten. Advisering is iets anders dan feitelijke kennis verstrekken. Het gaat dan ook om adviezen betreffende het te kiezen beleid, op basis van wetenschappelijke kennis. Maar hoe onafhankelijk kan wetenschappelijke advisering zijn? Proberen politici druk uit te oefenen om het ‘gewenste’ advies te krijgen? In het buitenland was daar onlangs ophef over. Hoe komen de afwegingen en beleidskeuzes tot stand?

Terugkijken

Was u op 12 mei niet in de gelegenheid deze lezing te volgen, of wilt u hem nogmaals bekijken?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Over Jan Anthonie Bruijn

Jan Anthonie Bruijn (1958) is hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder die van de nier, aan de Universiteit Leiden (vanaf 1996). Hij was sectiehoofd en groepsleider van de onderzoeksgroep Immunopathologie LUMC van 1996 tot 2019 en gaf mede vorm aan het medisch onderwijs in het LUMC/de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden.

Daarnaast is Bruijn al lang actief als VVD-politicus. Sinds 6 november 2012 is hij lid van de Eerste Kamer, sinds 2 juli 2019 in de functie van voorzitter. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan: naast 325 wetenschappelijke artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften, ook vele publicaties op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Hij bekleedde een groot aantal functies op het gebied van het hoger onderwijs en was adviseur van talrijke commissies en raden.

Volledig CV Jan Anthonie Bruijn

Deze website maakt gebruik van cookies.