Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stage lopen bij LUBEC

Vanuit het LUBEC bieden wij de mogelijkheid om stage te lopen voor studenten van de master-opleiding Psychologie of Pedagogiek, bij de afdeling Kind en Jeugd.

Er zijn 2 instroommomenten per jaar met vaste sollicitatie momenten:

  • start september, stage loopt tot +/- mei (sollicitatie deadline 1 maart, gesprekken in april)
  • start maart, stage loopt tot +/- november (sollicitatie deadline 1 oktober, gesprekken in november)

De sollicitatieprocedure voor stageplaatsen met start september 2024 is inmiddels gestart; nieuwe sollicitaties worden helaas niet meer in behandeling genomen. 

Stage en opleiding op het LUBEC

Het LUBEC biedt een stimulerende en uitdagende opleiding voor academische professionals, zowel in de masterfase van de klinische masteropleidingen van psychologie en pedagogiek als in de post-masterfase. De zorg wordt uitgevoerd in een academisch klimaat van evaluatie, reflectie, adaptatie en innovatie.

Het LUBEC biedt klinische stages voor (research)masterstudenten en post-master opleidingsplaatsen voor de basis BIG beroepsopleidingen tot Orthopedagoog Generalist en tot gezondheidszorg (GZ) psycholoog. Het LUBEC heeft daarnaast opleidingsplaatsen voor GZ psychologen die zich willen specialiseren tot Klinisch Psycholoog BIG en Klinisch Neuropsycholoog BIG. Het LUBEC biedt de mogelijkheid om het Topklas traject te volgen, waarbij een zesjarige beroepsopleiding tot specialist BIG wordt gecombineerd met een promotietraject (PhD opleiding).  

Op de Kind en Jeugd (K&J) afdeling van het LUBEC kunnen jaarlijks zo’n 9-12 (research)masterstudenten een klinische stage lopen. Tijdens de stage op de K&J afdeling van het LUBEC oefenen studenten met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren.

Er worden geen praktijkoriëntaties of snuffelstages vanuit het LUBEC aangeboden. 

Opleidingsaanbod voor stagiaires

Stagiaires leren uitgebreid (neuro)psychologisch en orthopedagogisch onderzoek. Zij oefenen met klachten inventarisatie, anamnese, observatie en diagnostisch onderzoek. Er wordt veel tijd besteed aan het leren afnemen, scoren, interpreteren en beschrijven van resultaten van tests. Stagiaires leren verschillende intelligentietests kennen en gebruiken, alsmede neuropsychologische taken verrichten (bv. gericht op aandacht, geheugen, taalontwikkeling, sociale cognitie en executieve functies) en zij leren tests en vragenlijsten afnemen, scoren en interpreteren voor het onderzoeken van de problematiek, het sociaal-emotioneel functioneren en/of de coping-vaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor het in kaart brengen van de opvoedingsomgeving. De stagiaire oefent om op basis van de bevindingen uit uitvoerige diagnostiek een behandelplan op maat te ontwikkelen.

De nadruk van de stage ligt op het leren uitvoeren van de gehele diagnostische cyclus (met inbegrip van intake en advies), het meekijken bij behandeling of deels zelf uitvoeren ervan (bijvoorbeeld psycho-educatie).

De stagiaire wordt opgeleid door een werkbegeleider en wordt in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de cliëntenzorg activiteiten van de werkbegeleider. De stagiaire kijkt mee met ervaren collega’s en wisselt kennis en ervaring uit met andere stagiaires van de afdeling. Er is een introductieprogramma voor nieuwe stagiaires. De stagiaire neemt regelmatig deel aan multidisciplinair teamoverleg en cliëntbesprekingen.

Daarnaast is er een ruim aanbod van scholingsbijeenkomsten, klinische lessen, discussiebijeenkomsten en presentaties waaraan de stagiaire kan deelnemen. Zo heeft het team studiebijeenkomsten en is er een wekelijkse team bijeenkomst voor alle behandelaren waarin steeds een onderwerp uit de actualiteit van de zorg wordt gepresenteerd, een zorg-gerelateerd wetenschappelijk onderzoeksproject of een nieuwe ontwikkeling op gebied van diagnostiek of behandeling.

Basisaantekening diagnostiek

Studenten worden in gelegenheid gesteld om hun BAPD te halen; dit is echter óók afhankelijk van binnengekomen casuïstiek als het succesvol behalen van leercompetenties. We kunnen daarom niet op voorhand garanderen dat een stage tot BA(P)D-verklaring leidt.

Er is geen stagevergoeding. Er is een reiskostenvergoeding voor de reiskosten die je maakt voor werkzaamheden voor het LUBEC.

Ben je enthousiast geworden?

Stuur je CV en motivatiebrief naar dr. Kimberly Kuiper: k.c.kuiper@fsw.leidenuniv.nl en laat duidelijk naar voren komen waarom je bij ons stage wilt lopen en wat je wilt leren.

Je kunt je interesse voor deze stageplaats kenbaar maken voor maart en oktober van ieder kalenderjaar.

De sollicitatieprocedure voor stageplaatsen met start september 2024 is inmiddels gestart; nieuwe sollicitaties worden helaas niet meer in behandeling genomen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.