Logo Universiteit Leiden.

nl en

Missie en visie

Lees hieronder de missie en visie van het LUBEC.

Missie

De ambitie van het LUBEC is bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg en het klinisch onderwijs en  onderzoek van de instituten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, door:

 1. Hoogwaardige onderscheidende specialistische state-of-the-art klinische zorg te bieden aan individuen van alle leeftijden en hun nabije omgeving wanneer (dreigende) psychische of gedragsproblemen worden ervaren met gevolgen voor het dagelijks functioneren en de individuele groei en ontwikkeling. Deze problematiek is veelal van hoge complexiteit.
 2. Bij te dragen aan ontwikkeling van evidence-based groei van expertise voor de zorg waarbij kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de klinische praktijk. 
 3. Kwalitatief zeer goed onderwijs en een uitdagende en stimulerende opleiding te bieden voor academische professionals.
 4. Expertise beschikbaar te stellen ten behoeve van zorgvragen van maatschappelijke partners middels gezamenlijk onderzoek, lezingen, vakpublicaties, media optredens etc.

De drijfveren van het LUBEC zijn:

 1. Het verhogen van de kwaliteit van het leven van het individu dat zorg ontvangt. 
 2. Het verhogen van de kwaliteit van de zorg.
 3. Het bieden van een optimale omgeving voor onderwijs en opleiding van stagiaires, opleidelingen en zorgprofessionals.

Visie

Het is de visie van het LUBEC dat kwaliteit van zorg gediend is bij een zorgomgeving waar zorg samengaat met onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, zodat de zorg wordt uitgevoerd in een klimaat van evaluatie, reflectie, adaptatie en innovatie.

De kernwaarden hierbij zijn:

 1. Zorg, tijd en aandacht voor de patiënt/cliënt heeft de eerste prioriteit.
 2. Tijd en aandacht voor grondige analyse en verdieping naar aanleiding van de zorgvraag hoort bij de identiteit van het LUBEC.
 3. Er is tijd, zorg en aandacht voor de onderwijs en opleidingstaak: het LUBEC biedt duidelijkheid over doelstellingen en verwachtingen in voortgang bij onderwijs en opleiding en wil nadrukkelijk een stimulerende en groeizaam-kritische ondersteuning bieden ten behoeve van professionele groei en ontwikkeling.
 4. Op het LUBEC is ruimte om complexiteit te omarmen en te analyseren: 'geen vraag is te moeilijk' als die binnen de context van de ambulante zorg van het LUBEC past en binnen de expertise van het team.
 5. Academische zorg staat voor specialistische kennis die voortbouwt op grondige en goede klinische basiskennis en vaardigheden. Complexiteit ontrafelen is de kernidentiteit van de academische zorg en kennistransitie.
 6. Op het LUBEC wordt een veilig klimaat geboden voor exploratie met voorwaarden voor groei en ontwikkeling.
 7. Het LUBEC stimuleert verdieping, exploratie en innovatie.
Deze website maakt gebruik van cookies.