Logo Universiteit Leiden.

nl en

Welkom bij LUBEC – Volwassenen

LUBEC is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van de psychische gevolgen van trauma’s en van lichamelijke klachten en aandoeningen.

U kunt bij ons terecht voor:

Intensief behandeltraject psychodiagnostiek bij stagnerende behandelingen, op verwijzing van de Specialistische/Basis GGZ of huisarts.

Waarom een behandeltraject psychodiagnostiek?
Als een behandeling onvoldoende vooruitgang oplevert, is het van belang om dit tijdig te signaleren. In het geval van angst- en stemmingsstoornissen kan in de eerste maanden van behandeling al vastgesteld worden of het klachtenniveau in voldoende mate een dalende trend vertoont. Indien dat uitblijft, neemt de kans op een chronisch klachtenbeloop toe. Voor patiënten en behandelaars kan het in zo'n geval prettig zijn als een onafhankelijke partij meedenkt over de mogelijke onderliggende oorzaken van en oplossingen voor een stagnerende de behandeling.

Werkwijze
Psychodiagnostisch Centrum Next werkt 'transdiagnostisch': er wordt niet alleen gekeken naar diagnoses maar ook naar onderliggende processen die zich kunnen uiten in verschillende psychische klachten. Transdiagnostische processen die belangrijk zijn bij angst- en stemmingsstoornissen zijn bijvoorbeeld piekeren, selectieve aandacht, emotieregulatie, coping-strategieën en persoonlijkheidsfactoren. Tijdens het onderzoek ligt de nadruk op samenwerking tussen de patiënt en de psycholoog bij het formuleren en beantwoorden van de onderzoeksvragen. Een belangrijk doel van het onderzoek is dat de patiënt zelf beter gaat begrijpen waardoor de behandeling niet goed van de grond komt en waarom bepaalde klachten of problemen ontstaan en in stand worden gehouden. Tegelijkertijd kan deze informatie de behandelaar belangrijke inzichten geven die kunnen worden toegepast in de behandeling.

Dit traject bestaat in totaal uit drie tot vijf testsessies van ongeveer 2 uur. Bij start en afronding van het onderzoek vindt er een gesprek plaats met u en uw verwijzer

Aanmelden

  • Aanmelding geschiedt via de huidige behandelaar in de specialistische GGZ, generalistische basis GGZ of via uw huisarts.
  • Indien er sprake is van een acute crisissituatie is dit traject niet geïndiceerd.
  • Belangrijk: Na verwijzing volgt in de meeste gevallen geen behandeling bij LUBEC (gespecialiseerd in behandeling van Posttraumatische Stress Stoornis)

Contact
Als u vragen hebt of iemand wilt aanmelden voor PDC-Next, neem contact op met het secretariaat van LUBEC per mail of telefonisch via 071 527 4063.
 

Onder de naam IMPACT-Next bieden wij een modulair behandelprogramma voor PTSS. De behandeling bestaat uit een intensieve vorm van imaginaire exposure of imagery rescripting. Imaginaire exposure (IE) is bewezen effectief. Deze intensieve vorm van IE is recent door ons gevalideerd in de IMPACT-studie. 

Imaginaire exposure:

Na een traumatische gebeurtenis vermijden veel mensen gedachten, gevoelens, situaties en activiteiten die hen aan die gebeurtenis doen denken, omdat herinneringen het trauma angst oproepen. Als u de confrontatie met de dingen die u vermijdt aangaat, zult u van te voren bang zijn dat er akelige dingen gebeuren. Wanneer u echter zichzelf op systematische manier en onder veilige omstandigheden confronteert met die dingen die u angstig maken, kunt u ervaren en leren dat dit meevalt en dat de angstige verwachtingen dus niet uitkomen. 

Imaginaire exposure is een behandeling voor trauma (PTSS) welke wereldwijd gebruikt wordt. Inhoudelijk betreft deze behandeling het blootstellen aan herinneringen. In het geval van PTSS zijn deze herinneringen vaak pijnlijk, waardoor patiënten veelal geneigd zijn deze uit de weg te gaan. Doordat zij deze echter uit de weg gaan, worden de klachten in stand gehouden en kunnen patiënten vaak niet de dingen doen die zij graag zouden willen doen in hun leven. De behandeling boekt vaak goede resultaten en de prognose is goed. Uit onderzoek is keer op keer gebleken dat de behandeling zeer effectief is. Bij IMPACT-Next bieden we een intensieve vorm van deze traumabehandeling aan, waarbij patiënten gedurende een maand meerdere keren per week behandeling krijgen. Daarnaast gaan zij in de thuissituatie aan de slag met materiaal.

We behandelen psychologische problemen bij mensen met lichamelijke klachten en aandoeningen, in het bijzonder indien dit na medische consultatie tot ernstige aanpassingsproblematiek heeft geleid dan wel tot een lage kwaliteit van leven. We bieden gepersonaliseerde zorg door middel van online en face-to-face diagnostiek en behandeling van psychologische problematiek voor mensen met (chronisch) lichamelijke aandoeningen (zoals reumatische of cardiovasculaire aandoeningen, nierziekten) en persisterende lichamelijke klachten (zoals onbegrepen lichamelijke klachten van jeuk of pijn). Hieronder vallen tevens lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten bij mensen met deze problematiek.

Aanmelden voor een consult
Om u aan te melden hebben wij een verwijsbrief voor de sGGZ nodig van uw huisarts of behandelend arts. Uw arts kunt dit sturen via Zorgdomein of naar lubec@lubec.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 071-527 40 63.

LUBEC biedt een module van 1 tot 3 weken lichttherapie bij patienten met een depressie , al dan niet seizoensgebonden. Voor nadere informatie of aanmelden kunt u mailen naar lichttherapie@lubec.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.