Logo Universiteit Leiden.

nl en

Klachten

De medewerkers van LUBEC doen hun best om u te behandelen op een manier die aansluit bij uw behoeften en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld. LUBEC hecht grote waarde aan een goede en cliëntvriendelijke dienstverlening. Wij willen het dus ook weten als u niet tevreden bent. Samen met u willen wij altijd proberen om tot een oplossing te komen.

Wat te doen bij een klacht?

In eerste instantie kunt u het probleem bespreken met de betrokken hulpverlener.  Soms lukt het om samen tot een oplossing te komen. Als dit niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan kunt u de klacht bespreken met één van de managers. U kunt hen per email of telefonisch bereiken via het secretariaat van LUBEC of rechtstreeks via lubec@fsw.leidenuniv.nl. Als uw klacht over het secretariaat gaat gebruikt u dan het emailadres directielubec@fsw.leidenuniv.nl  Per email krijgt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst. 

Indien u hierna niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen  via een e-mail of een brief bij prof.dr. Hanna Swaab (directeur). Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst. De directeur overlegt vervolgens met de betrokken medewerker van LUBEC. De duur van de klachtafhandeling is afhankelijk van de inhoud van uw klacht. De directie zal daarna contact met u opnemen voor een oplossing.

Geschillencommissie Zorg

Binnen de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is het voor volwassenen en jongeren die 18 jaar en ouder zijn én zorg ontvangen van het LUBEC mogelijk de externe Geschillencommissie Zorg in te schakelen. Deze kan worden ingeschakeld als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door het LUBEC.

Meer informatie over de werkwijze en het reglement kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie Zorg.

Deze website maakt gebruik van cookies.