Logo Universiteit Leiden.

nl en

Achtergrond

Humanities Campus is de projectnaam voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex. In het WSD-complex zijn de faculteit Geesteswetenschappen en aanverwante kennispartners en -instellingen gehuisvest, zoals het KITLV, INT en NINO. In de eindsituatie krijgt het Afrika Studiecentrum, nu gehuisvest in het Pieter de la Court-gebouw, ook zijn plek op het WSD-complex.

Visie van de faculteit

De universiteit heeft een vernieuwde huisvesting voor ogen, die ontmoeting stimuleert en waar studenten en medewerkers graag verblijven. De faculteit heeft onderzoek gedaan naar de gebruikerswensen en haar visie voor de toekomst opgeschreven in het document Humanities Campus Concept. Het stuk is ook in te zien bij de tentoonstelling Humanities Campus in het centrale onderwijsgebouw Lipsius.

Waarom een herontwikkeling

De gebouwen van het WSD-complex zijn verouderd, niet flexibel, en de indeling ervan laat te wensen over. De installaties zijn flink verouderd, de toegankelijkheid voor mindervaliden is niet optimaal en de ruim 30 jaar oude onderwijsvoorzieningen sluiten niet langer aan bij hedendaagse eisen. Er zijn veel losse, naar binnen gekeerde, gebouwen die weinig mogelijkheden bieden voor samenwerken en ontmoeten. Groen is er nauwelijks in het gebied. Daarnaast kampt de faculteit met ruimtegebrek, ook door de flinke groei van opleidingen.

De gebouwen

Dit zijn de gebouwen van het Witte Singel-Doelencomplex waar de faculteit Geesteswetenschappen en aangesloten instituten gehuisvest zijn.

 • Witte Singel Zuid: Van Eyckhof, Van Wijkplaats
 • Witte Singel Noord: Matthias de Vrieshof
 • Lipsius aan de Cleveringaplaats
 • Johan Huizinga aan de Cleveringaplaats
 • Reuvens aan de Reuvensplaats
 • Arsenaal aan de Arsenaalstraat
 • P.J. Veth aan de Nonnensteeg
Humanities Campus
Humanities Campus

De gebouwen worden een voor een aangepakt, variĆ«rend van grootschalige verbouw tot (casco)renovatie en nieuwbouw. Het eerste deelproject, de interne renovatie van het P.J. Vethgebouw, is afgerond.  Onder andere het instituut Wijsbegeerte maakt gebruik van dit naast de Hortus botanicus gelegen gebouw. 

Geschiedenis van het project

De huisvesting van de faculteit Geesteswetenschappen is al enkele jaren onderwerp van nieuw onderzoek. Samen met KCAP Architects&Planners heeft de universiteit tal van varianten verkend. Dit resulteerde eind 2015 in de keuze van een voorkeursvariant, het zogenoemde Campus Model waarvoor sloop van een naastgelegen wooncomplex noodzakelijk bleek. De universiteit organiseerde gesprekken met belanghebbenden in de stad om te komen tot een stedenbouwkundig plan. De gemeente stelde hiervoor een onafhankelijk procesbegeleider aan. In de klankbordgroep werden twee alternatieven aangedragen voor de invulling van het gebied. Samen met de modellen van de universiteit leverde de klankbordgroep in totaal vier stedenbouwkundige modellen op:

 • het Campus Model (Universiteit Leiden)
 • het City Model (Universiteit Leiden)
 • het City Campus Model (initiatief van de klankbordgroep)
 • het Campus Alternatief Model (bewonersalternatief)

De universiteit diende in februari 2017 een rapportage over het participatieproces in bij de gemeente Leiden. Het Campus Model is voor de Universiteit Leiden het meest toekomstbestendig en aantrekkelijk om verder uit te werken tot een stedenbouwkundig plan. Belangstellenden kunnen de volledige rapportage opvragen via info@humanitiescampus.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie