Logo Universiteit Leiden.

nl en

Achtergrond

De huisvesting van de Faculteit Geesteswetenschappen is aan vernieuwing toe. De gebouwen waar onderwijs wordt gegeven en onderzoek wordt gedaan, zijn flink verouderd en verre van duurzaam. Hierdoor komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding.

Waarom een herontwikkeling?

De belangrijkste reden voor de herontwikkeling is dat de huidige gebouwen van de Faculteit Geesteswetenschappen niet meer geschikt zijn voor het geven van modern, toekomstbestendig onderwijs. De panden zijn verouderd, niet duurzaam, en de indeling ervan laat te wensen over. De installaties moeten worden vervangen, de toegankelijkheid voor mindervaliden is niet optimaal en de ruim 30 jaar oude onderwijsvoorzieningen sluiten niet langer aan bij hedendaagse eisen. 
Ook de inrichting van het gebied kan beter, er staan veel fietsen en er is weinig groen Dit maakt het voor studenten, docenten en bezoekers een minder prettige plek om te verblijven. Er staan naar binnen gekeerde gebouwen die weinig mogelijkheden bieden aan studenten en docenten om samen te werken en elkaar te ontmoeten. Daarnaast kampt de faculteit met ruimtegebrek door de flinke groei van opleidingen. 

Foto: Monique Shaw.

Visie van de faculteit

Een groen, zonnig, en veilig gebied dat bovendien beter bereikbaar is; het is een kleine greep uit de toekomstvisie van de campus. Deze visie werd geschreven door de Faculteit Geesteswetenschappen, ook op basis van onderzoek onder studenten, medewerkers en bezoekers. Zo kreeg de faculteit een goed beeld van de eisen waaraan de nieuwe campus zou moeten voldoen. 

De nieuwe Humanities Campus moet een groen, zonnig en veilig gebied worden. Foto: Monique Shaw.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.