Logo Universiteit Leiden.

nl en

Achtergrond

De huisvesting van de Faculteit Geesteswetenschappen is aan vernieuwing toe. De gebouwen waar onderwijs wordt gegeven en onderzoek wordt gedaan, zijn flink verouderd en verre van duurzaam. Hierdoor komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding.

Waarom een herontwikkeling?

De belangrijkste reden voor de herontwikkeling is dat de huidige gebouwen van de Faculteit Geesteswetenschappen niet meer geschikt zijn voor het geven van modern, toekomstbestendig onderwijs. De panden zijn verouderd, niet duurzaam, en de indeling ervan laat te wensen over. De installaties moeten worden vervangen, de toegankelijkheid voor mindervaliden is niet optimaal en de ruim 30 jaar oude onderwijsvoorzieningen sluiten niet langer aan bij hedendaagse eisen. 
Ook de inrichting van het gebied kan beter, er staan veel fietsen en er is weinig groen Dit maakt het voor studenten, docenten en bezoekers een minder prettige plek om te verblijven. Er staan naar binnen gekeerde gebouwen die weinig mogelijkheden bieden aan studenten en docenten om samen te werken en elkaar te ontmoeten. Daarnaast kampt de faculteit met ruimtegebrek door de flinke groei van opleidingen. 

Foto: Monique Shaw.

Visie van de faculteit

Een groen, zonnig, en veilig gebied dat bovendien beter bereikbaar is; het is een kleine greep uit de toekomstvisie van de campus. Deze visie werd geschreven door de Faculteit Geesteswetenschappen, ook op basis van onderzoek onder studenten, medewerkers en bezoekers. Zo kreeg de faculteit een goed beeld van de eisen waaraan de nieuwe campus zou moeten voldoen. Deze toekomstvisie is te lezen in het document Humanities Campus Concept. Het stuk is ook in te zien bij de tentoonstelling Humanities Campus in het centrale onderwijsgebouw Lipsius.

De nieuwe Humanities Campus moet een groen, zonnig en veilig gebied worden. Foto: Monique Shaw.

Het proces tot nu toe

De huisvesting van de Faculteit Geesteswetenschappen is al meer dan vijf jaar onderwerp van onderzoek. Samen met KCAP Architects&Planners heeft de universiteit tal van varianten verkend. Ook belanghebbenden in de stad hebben een variant van de campus onderzocht. Uiteindelijk vonden de universiteit en de gemeente het zogenoemde Campus Model het meest toekomstbestendig. Volgens dit model is sloop van een wooncomplex dat naast het huidige Lipsiusgebouw ligt, noodzakelijk.

De gemeenteraad besloot in 2017 om dit model uit te werken tot een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. In een stedenbouwkundig plan staat hoe het gebied wordt ingedeeld, en hoe het aansluit op bestaande terreinen. Een beeldkwaliteitsplan bevat regels over hoe de gebouwen er vanaf de buitenkant uit moeten zien. 
Bij het besluit stelde de gemeenteraad een belangrijke voorwaarde: er moest een passend maatwerkaanbod voor vervangende woonruimte aan de bewoners van het wooncomplex worden gedaan. In april 2019 informeerde de gemeente de bewoners over drie woonlocaties in de Leidse binnenstad: op de Waardgracht, de Kaiserstraat (Plexus) en de Langegracht (ter hoogte van het Stadsbouwhuis). De gemeente en de universiteit willen zich inzetten om in de herhuisvestingsplannen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoners.

Voor de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan heeft de gemeente een participatietraject ingericht. De plannen werden na afronding ter inzage gelegd voor inspraak. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens een positief besluit genomen over de plannen en deze vastgesteld. Op 12 september 2019 maakten tijdens de vergadering van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling diverse inwoners van Leiden gebruik van de mogelijkheid om hun mening te geven over plannen. Ten slotte nam de gemeenteraad op 17 oktober 2019 een positief besluit.

Deze website maakt gebruik van cookies.