Logo Universiteit Leiden.

nl en

Zware metalen: over complexen en reactiviteit

Docent
Lies Bouwman  (Hoogleraar Anorganische chemie)

Zware metalen zijn essentieel voor het leven, en niet alleen schadelijk voor ons milieu zoals uit veel krantenberichten blijkt. Zware metalen zijn bruikbaar als medicijn of kunnen juist ingezet worden om te komen tot een schoner milieu. In het dagelijks leven hebben we regelmatig met verbindingen en reactiviteit van (zware) metalen te maken. Wasverzachters in wasmiddelen en onthardingszouten voor afwasmachines bevatten stoffen die Ca2+ en andere metaalionen uit ‘hard’ kraanwater binden. Uitlaatkatalysatoren van auto’s bevatten metaalverbindingen die schadelijke verbrandingsgassen zoals koolmonoxide omzetten in niet-schadelijke verbindingen. Koper- en zilverpoetsmiddelen bevatten stoffen die geoxideerde metaalionen binden en het schone metaaloppervlak beschermen tegen oxidatie. Sommige anti-roos-shampoos bevatten aan zink gebonden fungiciden (anti-schimmelmiddelen). Van levensbelang is de aanwezigheid van zware metalen in actieve centra in vele enzymen; zo bevat hemoglobine in ons bloed ijzerionen die zorgen voor het transport van zuurstof door ons lichaam. In deze gastles wordt ingegaan op diverse facetten van metaalverbindingen: hoe zien die verbindingen eruit (coördinatiechemie); hoe kunnen ze reacties laten verlopen (katalyse); hoe is de werking als medicijn tegen kanker?

Voor deze gastles zijn een beamer en een tafel voor eenvoudige demonstratieproefjes nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.