Logo Universiteit Leiden.

nl en

Chemie en de toekomst van duurzame energie

Docent
Marc Koper  (Hoogleraar Katalyse en oppervlaktechemie)

In de komende tientallen jaren zullen we een significante verandering moeten bewerkstelligen in de manier waarop we met de bronnen van onze planeet omgaan, met name met betrekking tot fossiele brandstoffen en duurzame energie. Het ligt voor de hand dat de zon de enige duurzame bron van energie is die we tot onze beschikking hebben, en ik zal laten zien dat chemie, elektrochemie, en katalyse een sleutelrol zullen spelen in omzetten en opslaan van duurzame energie uit de zon. De lezing zal de technische en wetenschappelijke uitdagingen behandelen, alsmede de historie van het onderwerp, te beginnen bij een historische ontdekking door Paets van Troostwijk en Deiman in Haarlem in 1789, gebruikmakende van een Leidsche flesch.

Deze website maakt gebruik van cookies.