Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Fundamenten van Europese Integratie

Onderzoek naar dit thema betreft de legitimiteit en effectiviteit van de institutionele orde van Europa, in het licht van vervreemding bij het publiek en normatieve betwisting. Het is verankerd in de beschouwing van langetermijnprocessen, waaronder de geschiedenis van de Europese integratie.

Terwijl de Europese instellingen waarschijnlijk nieuwe wettelijke bevoegdheden nodig zullen hebben om de verschillende uitdagingen aan te gaan waarmee Europa wordt geconfronteerd, is het integratieproces zelf in toenemende mate controversieel en dreigt het vast te lopen als gevolg van de uitbreiding, zorgen over democratische verantwoording, niet-naleving van de EU-regels door de lidstaten en blijvende verbintenissen aangaande eigen culturen en identiteiten. Als gevolg daarvan worden het integratieproject en het beleidsvormingsproces bedreigd door euroscepsis en terugval op gebied van de rechtsstaat.

Deelnemende onderzoekers

The Foundations of European Integration

Deze website maakt gebruik van cookies.