Logo Universiteit Leiden.

nl en

Europa in de Wereld

De plaats van Europese staten en instellingen in de wereldpolitiek staat centraal in deze pijler. Onderzoek naar dit thema heeft betrekking op het vermogen van Europese actoren om vrede, veiligheid en en rechtvaardigheid in hun omgeving te bevorderen en de toekomst van mondiaal bestuur vorm te geven door de economische omvang van Europa te vertalen in de middelen en besluitvormingscapaciteit die nodig zijn om een effectieve speler te zijn in een steeds meer multipolaire wereld.

Dit omvat de inspanningen van Europa om de reactie van Oekraïne op de Russische agressie te ondersteunen en de intimidatie en inmenging van Rusland in andere voormalige Sovjetstaten tegen te gaan, evenals de gevolgen van deze conflicten voor (fragiele) staten en samenlevingen elders in de wereld. De pijler is ook gericht op ook vragen over het lidmaatschap van Europa's belangrijkste internationale organisaties. Dit omvat de toekomst van de uitbreiding van de EU en de relaties van Europese actoren met buurlanden die geen vooruitzicht op lidmaatschap hebben.

Deelnemende onderzoekers

Europe in the World

Deze website maakt gebruik van cookies.