Logo Universiteit Leiden.

nl en

Europese Energie, Omgeving en Gezondheid

Het onderzoek binnen deze pijler richt zich op de systeemrisico's waarmee Europese samenlevingen worden geconfronteerd en die de kwaliteit van leven van Europese burgers beïnvloeden. Het heeft vooral betrekking op de dringende noodzaak voor Europa om de ernst van de klimaatverandering te beperken en zich voor te bereiden op de gevolgen ervan, en tegelijkertijd zijn afhankelijkheid van buitenlandse energieleveringen te verminderen, met name die waarbij fossiele brandstoffen betrokken zijn, die geopolitiek onbetrouwbaar zijn of die het milieu elders in de wereld beïnvloeden.

De Green Deal en de Energie-unie van de EU moeten nog een concrete beleidsdimensie krijgen in de lidstaten, maar de groene transitie is verre van oncontroversieel en zal het onderwerp zijn van verdere politisering in Europa. De vraag is hoe Europa en de EU een grotere strategische autonomie kunnen bereiken op het gebied van energie, klimaat en milieubescherming, met inachtneming van nationale en Europese wettelijke grenzen, democratische processen en met behoud van de burgers. De Covid-19 pandemie heeft ons ook herinnerd aan de grensoverschrijdende aard van de huidige gezondheidsrisico's en ziekten, en de noodzaak van meer samenwerking tussen overheden. Dit geldt niet alleen voor infectieziekten, maar ook voor chronische niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, die rechtstreeks voortvloeien uit de globalisering van de handel in ongezonde producten en de uniformisering van levensstijlpraktijken. Wat zou de rol van de Europese instellingen in dit opzicht moeten zijn en wat zijn de vooruitzichten voor een Europese Gezondheidsunie?

Deelnemende onderzoekers

European Energy, Environment and Health

Deze website maakt gebruik van cookies.