Logo Universiteit Leiden.

nl en

- Brussel en Den Haag

Module 1: De Europese Arena in de praktijk

Deze module verblijven we gedeeltelijk in Brussel. Europese besluiten hebben gevolgen voor Nederland. Als Europese wet- en regelgeving eenmaal is vastgesteld, is hier op nationaal niveau weinig meer aan te veranderen. Het is dus van belang dat organisaties zich bewust zijn van de invloed van Brussel op hun werkterrein en dat u weet waar voor u de mogelijkheden liggen voor beïnvloeding. Deze module biedt u de kans om Brussel te ontdekken en zo meer zicht te krijgen op alle Europese activiteiten en de Brusselse agenda. U bezoekt het Europese Parlement en andere belangrijke instellingen zoals de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

Module 2: Beïnvloeden van besluitvorming

Om effectief te kunnen beïnvloeden is gedegen kennis van besluitvormings- en beleidsprocessen van belang. In deze module gaan we in op de manier waarop beleid en wetgeving tot stand komt, zowel in de Nederlandse als Europese context. De invloed van Brussel op het beleid van de gemeenten, de provincies en het Rijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. De bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van diverse overheidsorganen en  van de vele nationale en internationale adviesorganen komen eveneens aan bod.

Op basis van politicologische theorieën en inzichten uit het staatsrecht en de bestuurskunde proberen we grip te krijgen op de rol van de public affairs professional binnen het publieke bestel.

De wijze waarop besluitvorming verloopt heeft veel te maken met de positie van een issue op de maatschappelijke, politieke en ambtelijke agenda. Daarom zullen we ons verdiepen in theorieën over agendavorming. Voordat een issue hoog op de agenda komt, dienen barrières te worden overwonnen, zoals vooroordelen en procedures. Public affairs managers kunnen dergelijke hindernissen gebruiken om agendavorming te beïnvloeden. Ook kunnen zij het momentum voor een beleidsverandering mee helpen creëren, door kennis van een maatschappelijk probleem te verspreiden of door oplossingen aan te dragen bij politieke beslissers.

 • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.
 • Ontwikkelen van PA-strategie op EU niveau
 • Werkbezoeken aan stakeholders en EU-instellingen
 • Lobbyen op Europees niveau
 • Beïnvloeden van Brussel vanuit Nederland
 • Werkbezoek aan Tweede Kamer inclusief gesprek met Kamerlid
 • Tips & Tricks voor het politieke PA-werk

Onder andere:

 • Rob Boudewijn, trainer en director bij Europa Instituut
 • Jerfi Uzman, docent Staatsrecht aan de Universiteit Leiden
 • Mendeltje van Keulen, lector ‘The Changing Role of Europe’ bij de Haagse Hogeschool en voormalig griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer
 • Wytske de Pater-Postma, zelfstandig adviseur Public Affairs en kandidaat Tweede Kamerlid voor het CDA
 • Frans-Anton Vermast, eigenaar Vermast Business Partners
 • Prijs: €2245,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief literatuur, lunches, vervoer naar en van Brussel, 1 hotelovernachting en diner in Brussel.
 • Data:
  • M1: Maandag 11 en dinsdag 12 februari 2019 M2: 11 en 12 maart 2019.
  • M1: Maandag 7 en dinsdag 8 oktober 2019 M2: 28 en 29 november 2019.
 • Locatie: Schouwburgstraat 1 Den Haag, Brussel diverse locaties en de Tweede Kamer Den Haag.
 • Maximum aantal deelnemers: 22.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie