Logo Universiteit Leiden.

nl en

Grote Taaldag

De AVT, LOT en Anéla organiseren jaarlijks de Grote Taaldag, met aan het eind het feestelijke Taalgala, waar heel taalkundig Nederland bijeenkomt.

Grote Taaldag 2022 - online

De nieuwste editie van de Grote Taaldag, georganiseerd door AVT, LOT en Anéla, vond online plaats op vrijdag 4 februari 2022.

Het programma bracht alle aspecten van de taalwetenschap in Nederland weer samen, en we hadden een prachtige plenaire sessie waarin Jacomine Nortier en Gerrit-Jan Kootstra ingaan op uitspraken van Pieter Muysken (zie hieronder). Natuurlijk was er aan het eind van de dag het Taalgala met de bekendmaking van de winnaars van de AVT/Anéla Dissertatieprijs en de LOT Populariseringsprijs! 

Het programma voor de GTD 2022 is hier.

Plenaire sessie "Languages do not exist in an ecological vacuum”: Pieter Muysken’s erfenis

In april 2021 verloor de taalkunde een grootheid met het overlijden van Pieter Muysken. We missen hem als vriend, collega, een buitengewoon taalkundige, en ons voorbeeld. In deze plenaire discussie zullen Gerrit Jan Kootstra (Radboud University Nijmegen) en Jacomine Nortier (Utrecht University) ingaan op de impact van Pieter en zijn werk op de taalwetenschap in de breedste zin van het woord.

"Het is onmogelijk om de hele reikwijdte van zijn activiteiten en onderzoek recht te doen. Zonder deze ambitie ook maar enigszins te hebben zullen we daarom eerst focussen op Pieter als persoon en hoe zijn persoonlijkheid doorklonk in zijn werk. Daarna brengen we zijn integratieve benadering tot taalonderzoek naar voren en de invloed die dat had op vele disciplines (taalwetenschap, sociolinguistiek, psycholinguistiek, historische taalkunde). Dit doen we in de vorm van een discussie waarbij we beiden voorbeelden geven van hoe Pieters werk ons eigen werk en ons vakgebied heeft beïnvloed. We zijn ervan overtuigd dat Pieters verbindende en samenvoegende benadering van de taalwetenschappen voorgezet en uitgebreid moet worden. Samen met de deelnemers aan de Grote Taaldag hopen we toekomstige richtingen uit te denken waarin Pieter Muyskens ideeënerfenis ons zal inspireren."

Deze website maakt gebruik van cookies.