Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over de AVT

De AVT is de beroepsvereniging voor alle taalkundigen in Nederland. De vereniging bestaat sinds 1950 en teltmomenteel ca. 220 leden.

Aan het begin van elk jaar (normaliter de eerste zaterdag van februari) organiseert de AVT de Taalkunde in Nederland-dag. Sinds 2010 is de TIN-dag onderdeel van De Grote Taaldag, een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT.

Ieder jaar verschijnt een selectie van de op de TIN-dag gepresenteerde papers in de LIN-bundel (waarbij LIN staat voor Linguistics in the Netherlands), die sinds 1991 wordt uitgegeven door John Benjamins.  

Jaarlijks organiseert de AVT in samenwerking met Anéla en de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) het Taalgala, waar ondermeer de AVT/Anéla-dissertatieprijs voor het beste taalkundige proefschrift van het voorafgaande jaar wordt uitgereikt. 

Het lidmaatschap van de AVT kost 25 euro per jaar voor studenten en taalkundigen zonder baan en 35 euro voor overige taalkundigen. Als u lid wilt worden, maak dan gebruik van het electronische aanmeldingsformulier op deze site, of stuur een mailtje naar onze ledensecretaris Janine Berns. Leden mogen spreken op de jaarlijkse TIN-dag en ontvangen gratis de LIN-bundel. 

Opmerkingen of vragen over deze webpagina's graag aan Jenneke van der Wal.

Deze website maakt gebruik van cookies.